Звіт про роботу міжнародного відділу

 

 

 

 

 

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПАРТАМЕНТУ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УАСМ

 

 

 

 

 

Керівник департаменту: доцент кафедри терапії та сімейної медицини ФПО УжНУ, директор ННТЦ СМДД ФПО УжНУ Колесник Павло Олегович

 Наш курс – євроінтергація?

 • Додипломна освіта
 • Післядипломна підготовка
 • Система безперервного проф. навчання сімейних лікарів
 • Практична робота сімейного лікаря
 • Наукові дослідження у галузі сімейної медицини

Всі ланки потребують докорінних змін за Євростандартами!
Як інтегрувати вітчизняну систему сімейної медицини до Євростандартів?

 

РОЛЬ ДЕПАРТАМЕНТУ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УАСМ

У НАПРЯМКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ СМ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

 • Діяльність відділу міжнародного співробітництва у співпраці з іншими відділами УАСМ, зокрема відділу освіти і молодіжного руху та відділу управління УАСМ
 • Членство у ряді міжнародних асоціацій (WONCA, EURACT, EGPRN, EUROPREV, тощо)
 • Керівник міжнародного відділу УАСМ був обраний також членом правління  європейських організацій викладачів сімейної медицини EURACT  та науковій у галузі сімейної медицини EGPRN. З цього часу проводиться активне розповсюдження філософії даних організації і залучення нових членів до цих організацій.
 • За 2015-2018 рік кількість членів асоціації викладачів EURACT збільшилася до 70 осіб. Членство у даній організації дає змогу викладачам сімейної медицини брати участь у міжнародних семінарах та конференціях за рахунок грантів даної організації. 
 • Проведення конференцій з міжнародною участю: за звітний період проведено 8 конференцій УАСМ, до участі у яких було залучено міжнародних експертів з різних країн Європи і Азії.
 • Пропозиції міжнародного департаменту УАСМ щодо нововведень у МОЗУ
 • Ініціативи міжнародного департаменту УАСМ для підвищення рівня науковців, викладачів, практикуючих лікарів

 

Членство УАСМ у наступних європейських організаціях:

 • WONCA Europe, World
 • EURACT
 • EGPRN
 • Vasco de Gama
 • EuroPrev
 • Euripa

Стажування викладачів, членів EURACT:

 • Курс Леонардо 1: доц.Мелащенко С. (Вінниця), ас Кіча ?, ас. Шушман І.В. (Ужгород)
 • Курс Леонардо 2:проф. Бабінець Л.С., доц. Боровик І.О. (Тернопіль), ас. Шушман І.В. (Ужгород)
 • Курс Блед: ас. Шушман І.В. (Ужгород)
 • Конференції EURACT: доц. Колесник П.О., ас. Катеринчук О. (Полтава), ас. Ватага В. (Київ)

Стажування сімейних лікарів  з України і США

 • Міжнародним департаментом започатковано програму міжнародного співробітництва в рамках обміну медичними кадрами. Таким чином, у 2016 було отримано грант від американської організації “Open World” для жінок-лідерів, які працюють в галузі сімейної медицини і охорони материнства та дитинства.  В рамках кастингу з 14 поданих кандидатур було відібрано 5 лікарів ЗПСМ віком до 30 років, які мали досвід роботи у галузі, для поїздки в США (Вашингтон, Портланд, штат Орегон).
 • У 2017 році було отримано грант від американської організації “Open World” для стажування 5 сімейних лікарів в США (Вашингтон, Портланд, штат Орегон).
 • Міжнародним департаментом в рамках програми міжнародного співробітництва проводиться також обмін кадрами і у зворотньому напрямку: вперше у вересні 2016 р. проходила  частину інтернатури на базі кінік м. Ужгорода і області лікар Лін Говард з м. Корвалліс, штат Орегон США, а у 2017 році у м. Ужгороді проходили стажування 4 студенти медичного інституту  США.

 

WONCA – ВСЕСВІТНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ
World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians.

 • УАСМ – член WONCA
 • Членство у WONCA для України
  • індивідуальне: 60€/рік лікарі, 30 €/рік студенти,
  • організації – 500 /рік
 • Перспектива:
  • Дискаунт для участі у фантастично організованих конференціях СЛ у світі
  • Отримати гранти: нпр., грант Монтег”ю для молодих лікарів,
  • Дискаунти на публікації у Європейських журналах
  • Отримати зв”язки з експертами всього світу!
 • Член правління від України – національний представник від України: президент УАСМ проф. Матюха Л.Ф.
 • Контактна особа: секретар Barbara Toplek
  e-mail:SecretariatEurope@wonca.net
 • Аплікаційна форма: http://equip.woncaeurope.org/membership

 

Участь членів УАСМ у конференціях WONCA

 

 

EGPRN: ЄВРОПЕЙСЬКА АСОЦІАЦІЯ ДОСЛІДНИКІВ ЗПСМ

 • Членство у EGPRN для України:
  • індивідуальне: 100€/3 роки лікарі,
  • організації – 400 €/3 роки
 • Перспектива:
  • Дискаунт для участі у конференціях науковців СЛ у світі
  • Отримати гранти для участі в конференції, стажування науковців
  • Безкоштовні на публікації тез міжнародної конференції
  • Отримати зв”язки з експертами всього світу!
 • Член ради – національний представник від України: доц. Колесник П.О.
 • Контактна особа: секретар Бурак
  hanny.prick@maastrichtuniversity.nl
 • Аплікаційна форма: http://www.egprn.org
 • Сайт асоціації: https://www.egprn.org/

 

Участь у конференціях EGPRN

 

 

EURACT: ЄВРОПЕЙСЬКА АКАДЕМІЯ ВИКЛАДАЧІВ ЗПСМ

 • Членство у WONCA для України: індивідуальне: 10€/рік,

Перспектива:

 • б/к участі у конференціях викладачів у світі
 • б/к публікації тез
 • отримати грант на стажування на курсах ЛЕОНАРДОІ, ІІ, ІІІ, БЛЕД
 • Отримати зв”язки з експертами всього світу!
 • Член правління від України: доц. Колесник П.О.
 • Контактна особа: секретар Barbara Toplek
  e-mail:barbara.toplek@mf.uni-lj.si
 • Сайт асоціації: http://euract.woncaeurope.org/
 • Аплікаційна форма: http://euract.woncaeurope.org/application-membership-euract

 

VASCO DE GAMA

 • Членство: для інтернів і сім. лікарів до 5 років стажу
 • Перспективи:
  • підтримка стажування у будь-якій країні Європи,
  • участі у конференціях, форумах
  • “Being Young, Staying Young Award” – нагорода для старших колег, задіяних у цьому русі
 • http://vdgm.woncaeurope.org
 • Координатор в Україні: Вікторія Ткаченко
  umygp@yandex.ua

 

 

ЄВРОПЕЙСЬКІ СТРАТЕГІЇ НАВЧАННЯ СЛ, ЗАПРОПОНОВАНІ EURACT  ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ (вересень 2018, Бельгія)

Пропозиція відділу міжнародних зв”язків – звернутися до МОЗУ, МОНУ, ректорів вузів України про запровадження змін у освіті СЛ, згідно європейських конвенцій:

 

Додипломне вивчення СМ

 • Збільшення тривалості вивчення сімейної медицини студентами мінімум до 4 тижнів і більше
 • Починати навчання якомога раніше, навіть з перших курсів мед.вузів
 • Навчання проводити виключно (!) на амбулаторних клінічних базах – клініках СМ
 • Викладачі СМ – сімейні лікарі, які мають мати мінімум 5 років стажу роботи на амбулаторному прийомі ЗПСМ
 • Мінімальний перелік тем для обов’язкового проходження курсу СМ було узгоджено Дельфійським процесом голосуванням експертів ЗПСМ

Післядипломне навчання інтернів ЗПСМ

 • Збільшення тривалості інтернатури до 3 років і більше (у ряді країн Європи тривалість інтернатури СЛ подовжено до 4-5 років)
 • Наголошено на виключній необхідності навчання лікарів на амбулаторних базах – у клініках сімейної медицини
 • Основна роль у навчанні інтернів СМ надається висококваліфікованим сімейним лікарям, які мають мінімум 5 років стажу роботи на амбулаторному прийомі ЗПСМ.
 • Основа інтернатури ЗПСМ – індивідуальна (!) робота з пацієнтом під керівництвом ментора-супервайзера.
 • Групова академічна підготовка інтернів передбачена лише у вигляді коротких семінарів з використанням інтерактивних методів навчання.

 

ОБОВ’ЯЗКОВА ТЕМАТИКА ПО СМ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НА ДОДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ (за результатами Дельфійського дослідження серед членів EURACT) 1.Ознайомлення з СМ як з окремою медичною дисципліною. Принципи СМ: орієнтація на громаду, координація   медичної допомоги

 1. Холістичний (узагалнюючий) підхід. Біо-психо-соціальна модель
 2. Менеджмент захворювань на ранніх і недіагностованих стадіях. Невизначеність у клінічній практиці.

4.Комунікаційні навички: з пацієнтом, з родичами, з особливими пацієнтами.

5.Менеджмент поліморбідної патології. Визначення пріоритетів.

 1. Формування клінічного мислення при прийнятті рішення.
 2. Профілактика, пропаганда здорового способу життя, навчання пацієнта
 3. Консультування. Стадії консультування
 4. Спрямованість на пацієнта (індивідуалізований підхід)
 5. Менеджмент хронічної патології.
 6. Родина як ресурс для медичної допомоги, родинний контекст,генограми, життєвий цикл сім»ї

12.Специфічні характеристики надавача меддопомоги у СМ – СЛ: полівіковий принцип, незалежно від статі, профілактичне спрямування, лікувальна і координаційна допомога, НД.

13.Орієнтованість на громаду і її потреби.

 1. Найчастіші синдроми у СМ
 2. Взаємодія СМ і інших рівнів меддопомоги: принцип «воротаря», спрямування до спеціалістів, маршрутизація пацієнта.

 

Хочу стати членом Європейської спільноти СЛ. Що робити? Пропозиція відділу міжнародних зв”язків:

 • Знати англійську мову!
 • Відвідати сайт відповідної асоціації
 • Подати заявку на членство у асоціації
 • Знайти можливість для отримання гранту
 • Взяти участь у європейському форумі
 • Познайомитися з колегами з інших країн
 • Привезти новинки і спробувати їх втілити у своїй практичній діяльності
 • Запросити експертів в Україну

 

Хочу стати викладачем сімейної медицини європейського рівня в Україні. Що робити ? Пропозиція відділу міжнародних зв”язків:

 Переклад і адаптація та публікація в Україні одного з брендових європейських підручників для сімейних лікарів у співавторстві з авторами з Європи!

 • Розробка універсальної всеукраїнської платформи змішаного навчання СМ на додипломному етапі

Хочу стати сімейним лікарем європейського рівня. Але… я не знаю англ. мови. Що робити ? Пропозиція відділу міжнародних зв”язків:

Ініціатива УАСМ – завдання відділу міжнародних зв”язків:

 • 2-3 денні курси ЛЕОНАРДО для викладачів ЗПСМ українською/російською мовою з залученням міжнародних експертів EURACT
 • Підготовка і проведення 2 денних курсів підготовки науковців у галузі ЗПСМ під EGPRN: “АВС”
 • Відвідати міжнародні конференції, ініційовані УАСМ з залученням іноземних експертів з перекладом

 

 

ЗАЛУЧЕННЯ ЕКСПЕРТІВ ДО УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЯХ УАСМ

Джо Бучанан (Президент EURACT,  Великобританія) участь у конференції УАСМ в Києві, м. Ужгороді. Підписано угоду про співпрацю з УАСМ

Проф. Шломо Вінкер (віце-президент Асоціації сімейних лікарів Ізраїлю, член правління WONCA, член правління EGPRN) участь у конференції УАСМ в Києві, підписано угоду про співпрацю з УАСМ

Міхал Шані (президент Асоціації сімейних лікарів Ізраїлю, член EGPRN )

Координатор молодіжного руху сімейних лікарів «Васко де Гама» Софі Сан ( сімейний лікар, Франція)

Член правління EURACT Франческо Кареллі (професор, сімейний лікар, Італія)

Член правління EURACT Деніс Александро Вейо ( сімейний лікар, Португалія)

Інтерн новітньої системи післядипломної підготовки Альгарве Філіпе Карвалейро (сімейний лікар-інтерн Португалія)

Інтерн новітньої системи післядипломної підготовки Альгарве Філіпе Карвалейро (сімейний лікар-інтерн Португалія)

Ігор Шваб (професор Любянського університету, організатор курсу Блед, член WONCA, сімейний лікар, Словенія)

Майкл Харріс (професор сімейної медицини, м. Бас, Великобританія)/ Організатор курсу АВС для молодих науковців – сімейних лікарів в Україні.

Гордон Тейлор (професор медичної статистики, м. Бас, Великобританія)

Ен Байрд медична сестра (Великобитанія)

 

План роботи української асоціації  ЕУРАКТ на 2018-2019 рр:

 • Проведення курсу «Тренінг тренерів» з міжнародною участю щодо впровадження ІСРС в Україні українською мовою для викладачів ЗПСМ (Полтава?, 4-5грудня 2018)
 • Саміт українських членів EURACT під час конференції УАСМ (6 грудня 2018 у м. Київ), щодо можливих змін у програмі і методах підготовки фахівців СМ в Україні, відповідно до європейських рекомендацій
 • Проведення курсу Леонардо 1 в Україні українською мовою для викладачів ЗПСМ (Київ, червень 2019)
 • Курс «Основи консультування у практиці ЗПСМ» для викладачів за участі експертів з Естонії (Ужгород, квітень 2019)
 • Міжнародний Курс С навчання науковців в галузі СМ за участі експертів з Великобританії (жовтень 2019)

Завантажити (DOCX, 21KB)

***

Шановні члени EURACT,
Вітаю Вас та Ваші родини з наступаючими зимніми святами!
 
Прошу всіх перевірити нпявність Ваших прізвищ у списку і приавильність електронної пошти. Будь ласка, повідомте колег про цю розсилку, можливо, у когось не доходить пошта, про це прошу повідомити мене.
 
Доводжу до Вашого відома, що під егідою УАСМ започатковано 3 нових напрямки, які можуть бути цікавими для викладачів СМ:
1. Напрямок з викладання ІСРС. Координатор Вікторія Ткаченко fammed@kmapo.kiev.ua witk@ukr.net
2. Напрямок з розробки нової всеукраїнської програми додипломного вивчення СМ за тематикою, рекомендованою EURACT. Координатор Альбіна Жаркова a.v.zharkova@gmail.com
3. Напрямок з перекладу і адаптації словенського підручника “Сімейна медицина” з можливим співавторством. Координатор Процюк Ольга procuk@hotmail.com
Прошу всіх бажаючих долучатися до створених команд у вказаних напрямках, для чого, зв”язуйтеся з координаторами.
 
Наступне засідання робочих груп з вказаних напрямків планується в Ужгороді 12-13 квітня 2019 р. під час тренінгу “Навчання комунцікації  в практиці СЛ”, який відбудеться за ініціативи і участі естонських колег  EURACT за підтримки УАСМ. Будемо раді максимальному кворуму учасників. Про умови участі буде повідомлено організаторами пізніше.

 

З повагою

Павло Олегович Колесник
 

 

***

УДК 61:378.147

 «АВС» КУРСИ З ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ГАЛУЗІ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ. РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ «А» КУРСУ НАВЧАННЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ В УКРАЇНІ.

Колесник П.О., Харріс М., Матюха Л.Ф., Колесник А.П.

Ужгородський національний університет, ФПО,  Навчально-науковий тренінговий центр СМДД, м. Ужгород (Україна);   Університет Бас, м. Бас (Великобританія); Національна медична академія післядипломної освіти (НМАПО) імені П. Л. Шупика; кафедра сімейної медицини м. Київ (Україна); УжНУ медичний факультет, м. Ужгород (Україна).   

Вступ. У ряді європейських країн, включаючи Україну, не проводять навчання методології наукового дослідження у галузі первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) [1]. Тематика, методологія, напрямки наукових досліджень  в сімейній медицині (СМ) не зрозумілі в Україні. Деякі вітчизняні дослідж

ення у СМ є занадто спеціалізованими у напрямку вузьких дисциплін, ряд досліджень присвячено коморбідним патологіям, з’являються роботи організаційного плану у галузі ПМСД. Однак загально-європейська стратегія постановки і вирішення наукових проблем у галузі СМ є не до кінця зрозумілою в Україні [2].  

Завдяки співпраці партнерів європейської асоціації дослідників у галузі СМ (EGPRN) сімейних лікарів-науковців з Україні та Великобританії вперше в Європі було розроблено пілотний проект для оцінки ефективності тренінгів молодих сімейних лікарів-науковців. Великобританія є країною з давньою історією проведення наукових досліджень в галузі СМ і ПМСД, тому досвід британських експертів є надзвичайно важливим для України, де відбувається становлення СМ як наукової дисципліни.

Мета. В рамках пілотного дослідження апробувати і оцінити модель етапних курсів тренінгу для  навчання молодих сімейних лікарів-науковців.

Завдання. Визначити, наскільки ефективними є тренінги за участі міжнародних експертів для навчання молодих науковців у галузі СМ.  Під час пілотного курсу тренінгів в Україні було зібрано матеріал для EGPRN WONCA щодо доцільності подальшої підтримки проведення подібних курсів у Європі.

Матеріали і методи

Ідея тренінгів. Авторами проекту: членами EGPRN з України і Великобританії: доцентом Колесником П.О. і професором М.Харрісом – було розроблено три етапні 2-денні курси “А,В,С” («азбука»)  навчання молодих науковців СМ в Україні.

Підтримка тренінгу. Організацію і супровід курсів забезпечувала Українська Асоціація Сімейної Медицини (УАСМ). Більшу частину витрат взяла на себе УАСМ. Крім того, кожен учасник сплачував оргвнесок, причому розмір внесків учасників  залежав від їх участі у організації курсу (переклад матеріалів семінару тощо). Дорожні витрати і час тренерів покривалися самими тренерами.

Організація тренінгів. Тренінги проводив міжнародний експерт, досвідчений член EGPRN проф. М.Харріс

Перший етап – курс “А” на тему: “Принципи проведення досліджень у сімейній медицині та способи критичної оцінки досліджень, – проведено у грудні 2017 р. в Києві. Другий етап – курс “В” на тему:“Створення проекту власного  наукового дослідження в  галузі СМ”, –  заплановано у жовтні 2018 р. у м. Одеса. Третій етап – курс “С” на тему: “Оприлюднення результатів власного наукового дослідження в СМ”,заплановано у грудні 2018 р. у Києві. Наприкінці курсу тренінгів всім учасникам буде видано сертифікати європейського зразку під егідою EGPRN WONCA.  

У курсі “А” брало участь 15 молодих науковців – сімейних лікарів з різних областей України, які мали до 5 років наукового стажу.

Анкетування учасників проводилося за допомогою двох валідизованих опитувальників: «Шкали самооцінки» та «Анкети етапності змін». Анкетування учасників проводилося у 3 етапи:  до тренінгу, одразу ж після  тренінгу та через 1 місяць по закінченню тренінгу.

Основна частина.

Учасникам тренінгу було відмічено, що цікавим виявився не лише його зміст, але й методики викладання матеріалу, форми інтерактивної взаємодії з аудиторією, можливість учасників спілкуватися у презентувати матеріал українською, російською і англійською мовами.

Формат тренінгу. Всіма учасниками тренінгу було відмічено неформальність атмосфери. Значну частину тренінгу було побудовано у формі інтерактивної  роботи у малих групах. У тренінгу передбачалася самостійна підготовка кожного з учасників. Слід зазначити, що віталася участь курсантів у перекладі матеріалів курсу та синхронному перекладі лекцій тренера.

План і методики, використані при проведенні тренінгу.

 • Знайомство учасників за принципом «криголаму», вступ.
 • Початкове анкетування учасників.
 • Інтерактивна лекція з елементами дискусії у малих групах: “Поняття і принципи кількісного і якісного дослідження”
 • Практична робота у парах: кожна пара розробляла певне  питання для дослідження у галузі ПМСД.
 • «Круглий стіл»: кожна пара презентувала розроблене питання дослідження аудиторії, коментарі, ініціація дискусії.
 • Інтерактивна лекція:“Введення у медичну статистику”
 • Практична робота у парах: «Розробка когортного дослідження та дослідження «випадок-контроль»в галузі ПМСД.
 • «Круглий стіл»: кожна пара презентувала розроблену модель дослідження аудиторії, коментарі, ініціація дискусії.
 • Презентація 2 слайдів, 5-хвилинна: кожен учасник заздалегідь підготував коротке повідомлення на тему: «Публікація про наукове дослідження у галузі СМ, яке вразило мене.». Презентація, коментарі тренера і учасників, оцінка презентації матеріалу.
 • Резюме, зворотній зв’язок, кінцеве анкетування, видача сертифікатів

При проведенні анкетування учасників за  “Шкалою самооцінки” до і після тренінгу (кожен з 11 пунктів оцінювався учасником за 5-бальною шкалою) проводилася динамічна оцінка їх здатності: виявити клінічну проблему, яку можна дослідити, скласти (визначити) реалістичний бюджет мого дослідницького проекту, сформулювати чітке питання дослідження або гіпотезу для вирішення клінічної проблеми, зробити збалансований та всебічний огляд літератури, зібрати команду, яка допоможе мені провести свої дослідження, навчити іншого проектуванню та впровадженню простого дослідження, ефективно презентувати моє дослідження та його результати, розробити та впровадити стратегію збору даних; розробити план проекту, який дасть змогу відповісти на питання чи гіпотезу мого дослідження, спланувати дизайн дослідження; розробляти найкращу стратегії збору і аналізу даних.

            Як видно з рис. 1,2, середні показники за більшістю питань значно збільшилися після курсу. 

Як видно з рис.3,4 при 3-кратному проведенні анкетування учасників за  «Анкетою етапності змін»:
виявилося зростання самооцінки за наступними показниками: навчити інших, як  розробити і виконати простий дослідницький проект (середнє збільшення 1,53); обрати, розробити та впровадити найкращу стратегію збору даних для наукового дослідження (середнє збільшення 1.33); сформулювати чіткий план дослідження та гіпотезу для вирішення клінічної проблеми (середнє збільшення 0,93). Слід зазначити, що ряд показників був високим і до тренінгу, що могло свідчити про переважну більшість аспірантів та асистентів серед курсантів, які вже були раніше знайомі з принципами ведення наукового дослідження.

Серед коментарів, отриманих під час “зворотнього зв’язку” по закінченні А-курсу, респондентами було зазначено: “Проведення досліджень на рівні первинної медичної допомоги є новим для нашої країни”; “Міжнародний підхід є прикладом планування досліджень у сімейній медицині”;“Інтерактивна методика подання матеріалу тренером-експертом сама по собі є навчанням ”;“Рівень моїх знань англійської мови зріс під час курсу”.

Висновки. В Україні вперше у Європі успішно проведений міжнародний “А” тренінг молодих науковців-сімейних лікарів. Модель проведення міжнародних курсів для молодих дослідників у галузі СМ є ефективною та доцільною. Для молодих науковців з’являється можливість ознайомитись із дослідженнями в області сімейної медицини в Європі. Курси сприяють зміцненню партнерських відносин між двома країнами – членами EGPRN.

Перспективи подальшого розвитку в даному напрямку. За досвідом пілотування в Україні, EGPRN WONCA Europe має підтримати впровадження даної моделі в інших країнах Європи, залучати досвідчених фахівців, надавати гранти для даної форми навчання науковців. Планується проведення “В” і “С” тренінгів  у 2018 р.

Список літератури

 1. Чопей І.В., Колесник П.О., Долгош М.Ю. та ін. Прийоми, що забезпечують високу мотивацію та якість семінарського заняття. – Методичні розробки для викладачів. – Ужгород. – 2010. – 28 с.
 2. Kolesnyk, I.Švab. Development of family medicine in Ukraine.//European Journal of General Practice.-2013.-V.19.- Р.261–265

 

Резюме

«АВС» курси з проведення наукових досліджень у галузі сімейної медицини.
Результати оцінки «А» курсу навчання молодих вчених в Україні.

Колесник П.О., Харріс М., Матюха Л.Ф., Колесник А.П.

УжНУ, ФПО,  ННТЦ СМДД, м. Ужгород (Україна),   Університет Бас, м. Бас (Великобританія), НМАПО імені П. Л. Шупика, кафедра сімейної медицини м. Київ (Україна), УжНУ медичний факультет, м. Ужгород (Україна).   

Мета. В рамках пілотного дослідження апробувати і оцінити модель етапних курсів тренінгу для  навчання молодих сімейних лікарів-науковців.

Матеріали та методи. Анкетування 15 учасників проводилося за допомогою двох валідизованих опитувальників: «Шкали самооцінки» та «Анкети етапності змін».

Результати. В Україні вперше у Європі успішно проведений міжнародний “А” тренінг молодих науковців-сімейних лікарів. Модель проведення міжнародних курсів для молодих дослідників у галузі СМ є ефективною та доцільною. При проведенні анкетування учасників до і після тренінгу  відбулося динамічне зростання основних показників щодо здатності проводити наукове дослідження у галузі сімейної медицини.

Висновки. Модель проведення міжнародних курсів для молодих дослідників у галузі СМ є ефективною та доцільною. Для молодих науковців з’являється можливість ознайомитись із дослідженнями в області сімейної медицини в Європі. За досвідом пілотування в Україні, європейська асоціація має підтримати впровадження даної моделі в інших країнах Європи, залучати досвідчених фахівців, надавати гранти для даної форми навчання науковців.

Ключові слова: тренінг, молоді дослідники, сімейна медицина

 

Summary

“ABC” courses on research in the field of family medicine.

Results of the assessment of “A” course of early career scientists in Ukraine.

Kolesnyk P.O., Harris M., Matyukha L.F., Kolesnyk A.P.

UzhNU, Postgraduate Faculty, ESTCFM, Uzhhorod (Ukraine), University of Bath, Bath (UK), NMAPE named after P. L. Shupik, Department of Family Medicine, Kiev (Ukraine), UzhNU Medical Faculty, Uzhhorod (Ukraine).

The international “A” training of early career scientists family doctors has been successfully conducted in Ukraine for the first time in Europe. According to the results of questionnaires of trainees, the model of international courses for early career scientists in the field of family medicine is effective and appropriate. Evaluation of piloting in Ukraine will stimulate  EGPRN WONCA to support the implementation of this model in other European countries, attract experienced professionals, and to provide grants for this form of training.

Goal. As part of the pilot study to evaluate the model of step-by-step training courses for the early career scientists family doctors.

Materials and methods. The questioning of 15 participants was carried out with the help of two validated questionnaires :”Scale of self-assessment” and “Questionnaire of the stages of change”.
Results. An international “A” training course of early career scientists in the field of family medicine was conducted in Ukraine. It was a first experience of such courses in Europe. The model of international courses of this kind is effective and expedient. During the survey organized before and after the training, there was a dynamic rise in the main indicators related to the ability to conduct scientific research in the field of family medicine.
Conclusions. Early career scientists have got the possibility to get acquainted with the European methodology of conducting research in the field of family medicine. The positive experience of the pilot study conducted in Ukraine can encourage the European General Practitioners Research Network to support such model of training in other European countries, involve experts, and provide grants for this form of scientific training.

Key words: training, early career scientists, family medicine.

 

Резюме

Курсы «ABC» для исследователей в области семейной медицины.

Результаты оценки курса «А» молодых ученых в Украине.

Колесник П.О., Харрис М., Матюха Л.Ф., Колесник А.П.

УжНУ, ННТЦСМДП, Ужгород (Украина), Университет Ванны, Бат (Великобритания), НМАПО им. П.Л. Шупика, кафедра семейной медицины, Киев (Украина), медицинский факультет УжНУ, Ужгород (Украина).

Цель. В рамках пилотного исследования апробировать и оценить модель этапных курсов тренинга для обучения молодых исследователей в области семейной медицины.

Материалы и методы. Анкетирование 15 участников проводилось с помощью двух валидизованих опросников «Шкалы самооценки» и «Анкеты этапности изменений».

Результаты. В Украине впервые в Европе успешно проведен международный “А” тренинг молодых исследователей в области семейной медицины. Модель проведения международных курсов такого рода является эффективной и целесообразной. При проведении анкетирования участников до и после тренинга произошел динамический подъем основных показателей, касающихся умения проводить научное исследование в области семейной медицины.

Выводы. Для молодых ученых  появилась возможность ознакомиться с европейской методикой проведения научных  исследователей в области семейной медицины. Учитывая позитивный опыт пилотного исследования, проведенного в Украине, европейская ассоциация ученых должна поддержать внедрение данной модели тренингов в других странах Европы, привлекать экспертов, предоставлять гранты для данной формы обучения.

Ключевые слова: тренинг, молодые исследователи, семейная медицина.

Відомості про авторів

Колесник Павло Олегович

Доцент кафедри терапії та сімейної медицини факультету післядипломної освіти та довузівської підготовки УжНУ, к.мед.н.

Директор науково-тренінгового консультативно-діагностичного Центру сімейної медицини та долікарської допомоги.

88000, Ужгород, Волошина 17/2

е-mail: dr.kolesnyk@gmail.com

тел.м. 0509779096

тел.р. (0312)650833

 

Майкл Харріс

Професор, д.мед.н.

michaelharris681@btinternet.com

+44 1761 241366

Gore Cottage Old Gore Lane

Emborough Radstock BA3 4SJ   UK

 

Матюха Лариса Федорівна

професор, д.м.н., зав. кафедрою кафедра сімейної медицини

НМАПО им. П.Л. Шупика,

Президент УАСМ

mlarysa@gmail.com

тел.м. +380503443599

 

Колесник Андрій Павлович

Студент ІІІ курсу медичного факультету УжНУ

е-mail: andrew-kol@i.ua

тел.м. +380955812182

88000, Ужгород, Волошина 17/2

 

 

 

Рис. 1 Аналіз результатів анкетування за «Шкалою самооцінки» (п.1-5)

Рис. 2 Аналіз результатів анкетування за «Шкалою самооцінки» (п.6-11)

Рис. 3 Аналіз результатів анкетування за «Анкетою етапності змін» (п.1-6)

Рис. 3 Аналіз результатів анкетування за «Анкетою етапності змін» (п.7-13)

 

***

Dear EURACT members, colleagues and friends,

 The Autumn edition of the EURACT Messenger is here to find the latest information on all of our exciting events and activities including:

EURACT 2nd Education Conference in Leuven, Autumn Council Meeting in Antwerp, 27th Janko Kersnik International EURACT Bled Course, messages from committees, reports of task forces and more.

Завантажити (PDF, 835KB)

***

Шановні колеги!
 

Радий повідомити, що 2 наших колег, членів EURACT з України, отримали гранти для участі у конференції викладачів ЗПСМ в Лювені (Бельгія), яка відбудеться у вересні цього року, це:

Oleksandr Katerenchuk 
Valeria Vataha 
Щиро вітаємо преміантів!
 
Прошу всіх ознайомитися з умовами відбору осіб для гранту, що може буди корисним Вам у майбутньому при отриманні грантів.
 
Бажаю всім успіху у отриманні гранів на курсах Блед і Леонардо у Європі. Сподіваюся, що нам вдасться, за підтримки УАСМ, організувати курс Леонардо 1 українською мовою, у червні 2019, і багато українських членів EURACT матимуть змогу пройти його на Батьківщині.
 
Прошу також всіх учасників міжнародних симпозіумів і курсів надсилати мені коротке резюме з фото після поїздок для розміщення на сайті УАСМ.
Прошу кожного, хто проходить міжнародні курси стажування EURACT надсилати пропозиції, які Ви можливості поширення отриманого досвіду серед колег в Україні, а також брати активну участь у заходах УАСМ по підвищенню кваліфікації викладачів УАСМ.
 
 
З повагою
Павло Колесник

 

Early Bird Deadline – July 1st

Dear colleagues,

Early Bird Registrations for the 2nd EURACT Medical Education Conference 2018 are still open until July 1st. Please note that is the last week to register at the reduced early bird rates. For all information about the registration, please visit this page.

The European Academy of Teachers in Family Medicine/General Practice (EURACT) has over the last 26 years facilitated the development of educators and trainers of Family Medicine in Europe. Family Doctors are now involved in medical education at all levels. This conference is being jointly hosted by the Academic Department of Family Medicine of the Katholieke Universiteit and EURACT in the beautiful medieval city of Leuven. The conference will provide an opportunity for practicing family medicine teachers and researchers to meet and exchange research findings and new ideas in order to continue the development of Family Medicine in Europe.

21-22 September 2018

Leuven, Belgium

 This year the theme will be “Family Medicine Education in the real world: from theory into practice”.

For more details on the program and accommodation arrangements, please visit the website.

 We look forward to welcoming you in Leuven!

 The Organizing Committee


Завантажити (PDF, 237KB)

Завантажити (PDF, 406KB)

WONCA Europe Council Meeting Krakow 2018

Dear colleagues of the WONCA Europe Member Organisations,

We are delighted to invite you to our Annual WONCA Europe Council Meeting that will be held in Krakow on May 24th, from 8.30 – 15.00, before the opening of the 23rd WONCA Europe Conference.

If you wish to confirm your attendance for the meeting, please complete the attached registration form and return it to: SecretariatEurope@Wonca.net

You are also very much welcome to participate in setting the meeting agenda by using the attached agenda template form. Do you have ideas you want to share? Please do!

We look forward to meeting you all in Krakow, for another fruitful conference.

Best wishes,

Anna Stavdal

WONCA Europe President

http://www.woncaeurope.org/content/wonca-europe-council-meeting-krakow-2018 

Завантажити (PDF, 1.02MB)

Завантажити (DOC, 47KB)

 

Завантажити (PPTX, 1.03MB)

 

 

Європейський досвід викладання сімейної медицини – в практичну діяльність профільних кафедр медичних вузів України  Л.С. Бабінець, І.О. Боровик

Завантажити (PDF, 610KB)

 

22 Конференція WONCA EUROPE “Growing in diversity” («Зростаємо різними»)

28 червня – 1 липня 2017 р. у серці Європи , Празі, відбувся черговий визначний для сімейних лікарів Європи і світу захід: 22 Конференція WONCA EUROPE “Growing in diversity” («Зростаємо різними»).

З України брали участь 3 делегатів:  доц. Колесник П.О, д.мед.н. Ткаченко В. і проф.Корж О.М.

Протягом конференції відбулася зустріч керівника міжнародного відділу УАСМ Колесника П.О. з членами правління  WONCA Europe та WONCA World, під час якого біло підтверджено членство Української Асоціації сімейної медицини у WONCA Europe. Керівники правління Європейської комісії Europeзавірили, що в разі пригнічення  розвитку сімейної медицини у країні, Українська Асоціація може розраховувати на допомогу, підтримку і лобіювання інтересів сімейних лікарів на всіх рівнях, зокрема на рівні уряду.

Українські делегати, незважаючи на нечисленний склад , брали активну участь у заходах конференції, зокрема, у очолюванні секційних засідань, модеруваннні воркшоів. Зокрема  вдало організований воркшоп, модераторами якого були П. Колесник (Україна) і Я. Беднар (Чехія),  «Інформаційні технології у ЗПСМ» привернув увагу багатьох учасників з різних країн світу, був численним, лікарі проявили неабияку активність протягом даного заходу.

Крім того було українськими делегатами було  представлено виступи за темами: «Розвиток сімейної медицини в Україні: здобутки і проблеми», а також «Здобутки і проблеми  в науці в галузі ЗПСМ в Україні ». Цікаво відмітити, що серед європейських держав, які представляли інформацію про свої здобутки у сфері наукових розробок у галузі сімейної медицини , Україна виявилася однією з небагатьох, де відмічено потужний розвиток Асоціації СМ, велику кількість підготовлених сімейних лікарів. Далека не кожна держава  Європи може похвалитися визнанням спеціальності «сімейна медицина» на державному рівні і створенням наукових рад за  науковою спеціальністю для захисту кандидатських і докторських дисертацій. Серед очевидних проблем, у порівнянні з іншими державами Європи , було визначено низьку середню тривалість життя нашого населення і найнижчий рівень заробітної плати сімейних лікарів в Україні. Цікаво відмітити, що незважаючи на різний рівень фінансового благополуччя держав Європи, всюди спостерігається відтік медичних кадрів закордон з метою покращення матеріального благополуччя. Українські лікарі не є виключенням з загальної тенденції.

Серед найцікавіших проектів, які були заплановані міжнародним відділом УАСМ  під час спілкування учасників конференції, слід назвати проведення в рамках пілотного дослідження «АВС для починаючих науковців у галузі ЗПСМ», який заплановано стартувати наприкінці листопада поточного року за підтримки експертів європейської асоціації науковців EGPRN. В рамках проекту молоді українські вчені матимуть змогу пройти 3 цикли 2-хденних тренінгів, під час яких навчатимуться методиці проведення досліджень в галузі сімейної медицини за європейськими принципами: зокрема, постановки питання, планування дослідження,  збору і  статобробки даних та  презентації і підготовки даних до публікації. Наприкінці курсу кожен учасник має презентувати власний науковий проект, після чого отримає сертифікат учасника. В разі отримання позитивних результатів пілоту, даний проект планується продовжити у інших країнах Європи та неодноразово повторювати в Україні.

Також викладає зацікавлення новий проект, запропонований фахівцями асоціації дослідників у сімейній медицині EGPRN, який був ініційований ізраїльським партнером УАСМ проф. Ш. Вінкером, щодо інтернет-курсу для навчання науковців. Курс представляє собою 25 коротких відео-матеріалів  та презентаційних лекцій, підготовлених європейськими  експертами. Безкоштовний доступ до лекцій можуть мати члени EGPRN,а також члени Асоціації за умови її асоційованого членства у даній організації, а також інші особи, які не є членами EGPRN і за умови сплати внеску 100 євро.

Продовжує промотувати свою активність  асоціація викладачів ЗПСМ EURAСT, членами якої стає дедалі більша кількість викладачів з України Протягом останніх 1,5 років,  5 наших викладачів отримало гранти для участі у європейських тенінгових курсах навчання LEONARDO. Членами правління EURACT було проведено численну кількість  воркшопів, з використанням інтерактивних методик, стимулювання дискусій, малих груп тощо. Приємно відмітити, що українські викладачі – члени EURACT мали змогу провести  воркшопи та тренінги за європейськими принципами  під час останньої конференції ЗПСМ, ініційованої УАСМ. Також запрошувалися англомовні викладачі з України для отримання грантів на курс підготовки викладачів сімейної медицини ім. Янко Керсніка у м. Блед, який є ініціативою EURACT, і проводиться щороку восени, зокрема у вересні 2017 р. Приємно, що ряду активних українських викладачів вже вдалося отримати гранти на участь у крусах LEONARDO, а восени тренер Ужгородського університету отримала також грант для участі  у курсі ім. Я.  Керсніка у м. Блед (Словенія).

Для тих викладачів, які не матимуть змоги відвідати даний курс у Європі, міжнародним відділом УАСМ планується нова ініціатива: проведення україномовного курсу викладачів LEONARDO з залученням  вітчизняних і європейських експертів EURACT, а також кусу «АВС» для молодих науковців.

Цікавою ініціативою під час конференції у Празі стала секція  «Лабораторія практичних навичок СЛ», під час якої учасники конференції мали змогу пройти цикл  10 2-хвилинних тренінгів зокрема з консультування пацієнта з захворюванням ССС (ЕКГ і ДМАТ), провести і оцінити результати спірографії, лабораторної діагностики (СРП), основ реанімації (дефібриляції та непрямого масажу серця), УЗД тощо. Дана ідея може бути використана при проведенні конференцій сімейних лікарів в Україні, що може підвисити їх зацікавлення та реалізувати практичне навчання – тренінг.  

Надзвичайно активною під час конференції виявилася асоціація молодих сімейних лікарів (зі стажем роботи після інтернатури менше 5 років) Vasco De Gama. Асоціація представляє численні можливості і гранти для молоді. Хочеться побажати молодим лікарям з України зі знанням англійської мови, обов’язково спробувати свої сили у даному русі з нашого фаху.

Хочеться закликати колег, які зацікавлені у власному розвитку  з фаху сімейної медицини, використовувати можливості, які дає нам сьогодні співпраця з Європейьскими асоціаціями, пробувати свої сили, подаючи заявки на гранти щодо участі у заходах підрозділів WONCA, шукати і зміцнювати нові міжнародні зв’язки, ставати членами Європейської спільноти. Відділ Міжнародного співробітництва УАСМ забезпечить Вас необхідною інформацією і готовий надати всіляку підтримку для реалізації Ваших намірів у цьому напрямку!

 

***

DearPavlo Kolesnyk Ukrainian Family Doctors Association  

The European General Practice Research Network (EGPRN), 88th Meeting will be held with the theme of “Research on Multimorbidity in Primary Care” between 9-12 May 2019, in Tampere, Finland.

The organizing committee invites individual and groups of researchers to submit abstracts and contribute in the scientific program of the meeting.

As you may know, the EGPRN has a longstanding tradition of organising twice a year, small scale, interactive high quality scientific meetings. Meetings consist of pre-conference workshops (1 day, mostly on ‘skills’) and two days of scientific presentations (thematic and freestanding papers and posters). Research ideas, work in progress and finished studies can be presented before a critical, however constructive, audience. The meetings are highly interactive with 120-135 people attending and offer many opportunities for discussion.

You can see details of the meeting and submit your abstract online athttps://meeting.egprn.org

We would appreciate if you can share theme of the meeting with your colleagues and research groups in your country.

EGPRN Executive Board

***

Dear EUROPREV colleagues,
 
we have really good news about our II European Forum on Prevention and Primary Care :))))
 
There is still more than one month left for our event and we have already received the registration of 258 colleagues. That is, we have a much higher number of subscribers for this year’s edition when comparing with the 2017 edition.
 
We also received a much higher number of abstracts: a total of 86, of which 25 are proposed for oral presentation.
 
With all this success, I also appeal to all of you delegates of EUROPREV… Your presence will be important. We want to make EUROPREV increasingly a space for scientific debate with interest and useful for all our colleagues.
 
I also ask you to continue to spread the event among your colleagues in your countries: 
 
I remember that EUROPREV delegates do not pay registration fees, but I appreciate that those of you who plan to come could fill this Google form: 
 
This is important for logistical reasons.
 
Best regards,
Carlos Martins

 

 

 

 

 

 

 

 

***

     Доцент кафедри сімейної медицини медичного інституту Сумського державного університету Жаркова Альбіна Володимирівна та асистент кафедри загальної практики Одеського  національного медичного університету Чайка Анна Александрівна взяли участь у курсі Leonardo EURACT level 1 для викладачів загальної практики – сімейної медицини, який відбувся 23-25 травня 2019 року (м. Прага, Чехія).

     Учасниками тренінгу були 36 викладачів сімейної медицини з різних країн світу (Чехія, Грузія, Данія, Мальта, Греція, Ізраїль, Турція, Ірландія, Чорногорія, Франція, Україна). Курс проводився англійською мовою досвідченими викладачами-експертами в сфері загальної практики – сімейної медицини, членами правління EURACT: проф. Адам Віндак (Польща), проф. Роар Маагаард (Данія), доктор Дімітріос Каранасіос (Греція). 12 учасників змогли отримати спонсорські місця для участі у курсі, в тому числі 2 представника України.

     Курс складався з 7 модулів, тематика яких була направлена на підвищення теоретичної та практичної складової професійної компетенції викладача сімейної медицини. Тренінг проводився у цікавій інтерактивній формі, з використанням різноманітних технік викладання. Протягом тренінгу 36 учасників були розподілені на 3 маленькі групи по 12 учасників. Учасники груп вирішували поставлені задачі колективно в окремих навчальних кімнатах та представляли план розв’язання завдання на великих паперових аркушах (кожного разу виступаючий представник з маленької групи змінювався, щоб кожен учасник міг проявити свою активність).

     Багато уваги приділили обговоренню характеристик гарного викладача: здоров’я, організованість, комунікативні навички, відкритість по відношенню до аудиторії та колег, вміння почути думку іншого, практичний досвід у спеціальності, сучасність знань, безперервне самовдосконалення за спеціальністю, регулярна участь у тренінгах для викладачів, хист до викладацької роботи тощо.

     Були детально розглянуті методики визначення стилів викладання і навчання, оцінювання знань викладачем, використання рольових ігор у навчанні студентів та інтернів, планування навчального процесу.  

     Так учасники тренінгу у групах критично розбирали декілька відео з рольовою грою (викладач-лікар-інтерн-пацієнт-медичний персонал у повсякденній роботі в клініці), що дало змогу об’єктивно оцінити помилки у поведінці кожного з учасників та зробити персональну переоцінку своєї викладацької діяльності. Робився акцент на важливості використання цього доступного методу у педагогічному процесі. У практичній частині тренінгу учасники розігрували лікаря та проблематичного пацієнта (неприхильний пацієнт з гіпертонією, повідомлення поганих новин лікарем пацієнту та ін.). Рольова гра дійсно дозволяє глибше зрозуміти свої помилки як викладача, а колективне обговорення дає змогу звернути увагу на деталі, які суб’єктивно викладач може не помічати.

     Цікавим було тестування на персональний стиль навчання. Кожен учасник, відповівши на 80 запитань та намалювавши графік, зміг дізнатися про свій персональний стиль навчання. Активісти – люблять, коли мало теорії та багато практики, обмін думками та досвідом з колегами, навчання в рольових групах. Прагматики – завжди перевіряють чи можна використати отримані знання на практиці шляхом лабораторних тестів, групових розборів та зворотного зв’язку з аудиторією. Теоретики – надають перевагу спланованому послідовному вивченню проблеми, полюбляють використовувати в навчальному процесі лекції, розбір складних клінічних випадків, систематичних аналізів тощо. Мислителі (рефлектори) – ефективно навчаються при застосуванні методик, що дозволяють їм спостерігати, обмірковувати та обговорювати (мозкові штурми), таким чином, зробивши помилку, вони краще засвоюють матеріал. Тестування показало, що небагато з присутніх мають гармонічний стиль навчання, але над цим можна і потрібно працювати. Таким чином стало зрозумілим, чому так важливо чергувати різні методики викладання та вдосконалювати свій досвід, щоб підвищити зацікавленість усієї аудиторії у процесі навчання.

     Українські учасники курсу Leonardo EURACT level 1 2019 повернулись додому з новими корисними практичними знаннями та позитивними враженнями, а також із впевненістю щодо необхідності впровадження адаптованого курсу Leonardo EURACT для викладачів сімейної медицини в Україні.

***

Dear colleagues,
 
The 2019 European Forum on Prevention and Primary Care early bird registration period will end on 31st July!!! You have three days left! There is also a substantial reduction in the conference fee if you use our Super Discount Fee in which, when enrolling a group of 4 doctors, the 5th receives the registration FREE of charge.
 
Here you may consult our scientific program.

Finally, let me wish you a great and healthy summer!

Kind regards
Carlos Martins
EUROPREV President

***

Які перспективи для УАСМ дає участь у європейському форумі WONCA

Вступ. Чи були Ви колись на медичному форумі, яскраві спогади про який залишилися у  Вас надовго, а може, й назавжди? Саме такими незабутніми  заходами, що запалюють, підносять і надихають до нових звершень, і є конференції WONCA. Пам’ятаю свої перші враження після участі у конференції WONCA 10 років тому, у якій я брав участь в зв’язку з отриманням гранту Монтегют від WONCA: очі розбігалися від розмаїття заходів: воркшопів, доповідей, секцій, які проходять одночасно, на всі хочеться потрапити, всюди впізнаєш відомі зі шпальт журналів  прізвища  всесвітньо відомих фахівців. А способи проведення семінарів і воркшопів вражають застосуванням різноманітних інтерактивних методик. Дивуєшся, хто ж ці талановиті лектори, спікери і організатори воркшопів, як їм вдається так запалити публіку, хто їх цьому навчив? Здається, такого фахового рівня неможливо досягти. Сьогодні я, як один зі співорганізаторів таких конференцій розумію, що WONCA і її структурні підрозділи  дають не лише платформу для проведення заходів, але й учать Вас новим методикам і засобам передачі знань, роботи з аудиторією, проведення наукових досліджень тощо.

Що таке WONCA? Більшість сімейних лікарів світу чули про про WONCA:  це абревіатура перших п’яти букв Всесвітньої організації національних коледжів, академій та асоціацій лікарів загальної практики/ сімейних лікарів (World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians). Її коротка назва – Всесвітня організація сімейних лікарів. WONCA була заснована в 1972 році. На даний час вона складається з 122 організацій-членів з 102 країн. Загальна кількість членів даної асоціації складає 500 000 сімейних лікарів. WONCA  лобіює інтереси сімейних лікарів у ВООЗ. До складу світової організації WONCA входять  сім регіональних відділів :

 • Африканський,
 • Північно-Американський,
 • Азіатсько-Тихоокеанський,
 • Європейський
 • Південно-Азіатьский
 • Іберо-Американський
 • Східно-Середземноморський

 

WONCA Europe. Європейський регіональний відділ WONCA є академічним і науковим товариством загальної практики / сімейної медицини Європи.  Він налічує 47 організацій-членів і більше 120 000 сімейних лікарів у Європі. Українська асоціація сімейної медицини (УАСМ), яка представляє професійну громаду сімейних лікарів України, 20 років є членом WONCA World і бере участь у діяльності WONCA Europe. Президент УАСМ є членом Ради Європи WONCA – урядовому і адміністративному органі цієї організації. У будь-якого сімейного лікаря, за умови сплати чималого членського внеску, є можливість стати індивідуальним членом WONCA Європи, (а за умови оплати одноразового членського внеску у розмірі 800 євро Ви можете стати пожиттєвим членом WONCA). На жаль, членство у WONCA не звільняє лікарів від необхідності сплати реєстраційних внесків за участь у конференції. В українських лікарів є також можливість, будучи членом УАСМ, стати інституційним членом WONCA Європи, що дає можливість бути причетним до європейської і світової громади сімейних лікарів.

Офіційним журналом WONCA Europe є «Європейський журнал сімейної медицини». Це відкритий міжнародний науковий журнал, що рецензується, має високий імпакт-фактор, у якому публікуються високоякісні оригінальні дослідження у сфері ЗПСМ. Публікація у цьому журналі є безкоштовною, однак є непростим випробовуванням для фахівців зі Східної Європи, які не мають досвіду публікацій у європейських журналах такого роду і є носіями «easy English», тобто володіють розмовною англійською мовою, якої, на жаль нерідко недостатньо для публікації у подібному журналі.

Конференція WONCA “Людське обличчя медицини” відбулася у Братиславі 26-29 червня 2019 р.

На конференції були присутні предаствники  більше 40 держав (?). Найчисленнішими були делегації Португалії, Італії (?), які налічували близька 200 учасників. Україну цього року представляли: президент УАСМ проф. Матюха Л.Ф., керівник міжнародного відділу УАСМ доц.Колесник П.О., проф. Ткаченко В.І., проф. Корж ??.

Конференція  WONCA, як і завжди, являла собою видовищне і масштабне дійство до якого долучилося близька 2000 учасників. На жаль, участь у заходах WONCA, є недешевим задоволенням, яке по кишені далеко не кожному лікарю навіть з Європейських країн, оскільки, за виключенням декількох генеральних партнерів, що допомагають у фінансуванні даного захого, основне фінансування відбувається саме за рахунок коштів делегатів. Реєстраційний внесок за участь у конференції WONCA становить близька 600 євро для лікаів зі стажем, 300 євро для лікарів, що працюють до 5 років і близька 200 євро для студентів.  Чи є шанс компенсувати свої витрати на участь у конференціях  WONCA? Так, оргкомітет конференції WONCA  може запропонувати грант для часткової компенсації  реєстраційного внеску за певну допомогу у підготовці цього заходу, а також у кожного лікаря завжди є шанс отримати премію Монтегют, перемогти у номінації «5-зірковий лікар», що допоможе оплатити реєстрацію на конференцію.

Протягом конференції працює магазин фантастичних медичних книг, на жаль ціна на медичну літературу, здебільшого є  не по кишені лікарю з України.

В рамках конференції обов’язково проводяться візити у сімейні амбулаторії. Треба зазначити, що сімейна медицина в Словакії мало чим відрізняється від системи дільничний педіатр- терапевт. Словацькі сімейні лікарі не ведуть дітей з періоду новонародженості, а надають допомогу лише з 18 років. Педіатри ведуть дітей майже до 20-річного віку. Сімейні практику у Словаччині приватні, обслуговується значна частина дорослого населення, зокрема геронтологічні відділення.

Якщо Вам пощастило потрапити на конференцію WONCA, будьте впевнені, що вам буде забезпечено незабутіні спогади про час, проведений у унікальних містах різних країн світу. Цього разу, родина WONCA збиралася у Братиславі, старовинному і водночас сучасному європейському місті на Дунаї. Якщо Ви є делегатом конференції WONCA, Вам вдасться прослухати так звані «ключові лекції» всесвітньо відомих спікерів, познайомитися чи подружитися з делегатами з найвіддаленіших куточків світу (наприклад, нам поталанило познайомитися за кавою з лікарем з Нової Зеландії, а сусідами у залі в нас були лікарі Бразилії ).

Цікавою є структура конферецій WONCA, що викликало зацікавлення президента УАСМ і бажання змінити традиційну структуру конференцій УАСМ.. В рамках кожного дня конференції WONCA є 2 «ключові лекції»: 30-хвилинна презентація відомого європейського експерта про глобальну проблему у ЗПСМ, яка завершується 15-хвилинним обговоренням. Слід відмітити, що кожен зі структурних підрозділів WONCA, про які мова піде нижче, відповідає за проведення різних секцій за певними тематиками, що проводяться одночасно. Ці заходи переміжаються 4 блоками по 75 хвилин кожен, під час яких у учасника є можливість обрати одну з 14 секцій, які проходять одночасно. Вас чекатимуть незабутні воркшопи і майстер-класи, лабораторія практичних навичок.  У учасника є вибір, яку секцію відвідати: з методик до- та післядипломного начання, якості освіти, наукових досліджень, профілактики  і скринінгу.  

 

Структурні підрозділи WONCA. Під егідою WONCA працюють ряд професійних угрупувань, які розробляють європейські стратегії розвитку загальної практики – сімейної медицини у різних напрямках. Вони є основними генераторами ідей воркшопів і секцій конференцій WONCA. Приємно, що з деякими асоціаціями в УАСМ вже налагоджено тривалі дружні зв’язки і співпраця, а деякі напрямки нам лише треба розвивати.

 • Європейська академія викладачів ЗПСМ (EURACT). Метою Академії є сприяння та підтримка високих стандартів медичної допомоги на засадах загальної практики – сімейної медицини в Європі шляхом популяризації загальної практики як дисципліни шляхом навчання і викладання. За останні роки дана організаціє стала дуже популярною в Україні і налічує більше 70 українських викладачів. Біля 20 з них мали змогу щорічно за рахунок грантів EURACT брати участь у курсах підготовки викладачів у різних країнах Європи. Такі курси як різні 1-3 рівні Леонардо, Блед, Порто є популярними і визнаними у Європі, ми сподіваємося, що участь у них дасть можливість викладачам з України впровадити нові методи навчання, які є доказово ефективними у розвинутих європейських країнах. Експерти EURACT є постійними партнерами УАСМ, беруть участь у конференціях, проводять навчання наших колег в Україні. Невдовзі планується проведення європейського курсу навчання викладачів  Леонардо 2 в Києві, а також розробка курсу Леонардо 1 українською мовою як для викладачів, так і для лікарів, які беруть участь у навчанні інтернів.
 • Підрозділ змін програм і розкладів до- та післядипломної освіти, яка допомагає країнам, що розвиваються уніфікувати свої програми навчання сімейної медицини і наблизити їх до європейських. Звичайно, Україна є на порозі реформування системи до- та післядипломної освіти, тому допомога WONCA є надзвичайно важливою. В зв’язку з цим, під час конференції президентом УАСМ було запрошено керівника цього напрямку професора Валері Вас з Великобританії, яка планує взяти участь у конференції УАСМ у червні і сприяти проведенню змін у освіті в Україні.
 • Європейська асоціація науковців у галузі ЗПСМ (EGPRN). Європейська методика ведення наукових досліджень в галузі сімейної медицини принципово відрізняється від вітчизняної, тому досвід європейських експертів є важливим для УАСМ. Дана асоціаціє набирає обертів в нашій країні, УАСМ оплатила інституційне членство у EGPRN, що дало можливість для українських лікарів, які займаються дослідженнями у галузі ЗПСМ, стати членами даної організації, брати участь у їх конференціях, спільних міжнародних проектах, публікувати результати своїх досліджень. На разі в Україні вже більше 20 інституційних членів EGPRN. Експерти EGPRN традиційно з радістю беруть участь у заходах, ініційованих УАСМ. Одним з відомих проектів, який було започатковано в Україні, і який знайшов визнання на рівні Європи, є курс навчання молодих науковців у галузі ЗПСМ під назвою «АВС». 20 молодих науковців з різних вишів України мали можливість протягом 3 років навчатися новій методології проведення наукових досліджень і цього року презентують результати власних досліджень на завершальному курсі С.  Проект було реалізовано за підтримки професорів М. Харріса і Г.Тейлора  з Великобританії.

Традиційними в рамках конференції, є презентації наукових досліджень, організовані науковцями EGPRN,. Цікавими є форми представлення даних  власних досліджень  науковців: 5-хвилинна презентація (протягом 2 -3 хвилин автор презентує власні дані на 1 слайді, після чого ще 2-3 хвилини проводиться дискусія), 15-хвилинна презентація (з обов’язковим розділом питань і відповідей, постерні доповіді (цього року дана секція була представлена паперовими і електронними постерами).

 • Європейська асоціація профілактики та зміцнення здоров’я в ЗПСМ (EUROPREV). Ця асоціація проводить аналіз і порівняння профілактичних програм та формує стратегії превентивних заходів і скринінгу у країнах Європи. Під час конференції було проведено ряд круглих столів та воркшопів щодо напрямків скринінгу раку молочної залози у країнах Європи. Результати аналізу було розміщено на сайті даної асоціації. Розпочато міжнародний онлайн курс навчання доказовим стратегіям профілактики у вигляді безкоштовних вебінарів англійською мовою, що викликало зацікавлення ряду українських колег. Розпочато проект аналізу скринінгових програм інших форм раку на рівні ПМСД, результати якого невдовзі буде опубліковано. Цікавою виявилася дискусія експертів EUROPREV щодо пропозиції WONCA проведення вакцинації від грипу всіх верств населення. Цей проект було відхилено асоціацією EUROPREV, оскільки  дана коаліція є насторожена щодо ризику гіпердіагностики і поліпрагмазії на рівні ПМСД, а пропозиції щодо загальної вакцинації не мали достатньої доказової бази певних верств населення, через що були відхилені. Президент EUROPREV Карлос Мартінес люб’язно прийняв запрошення до участі у конференцї УАСМ у червні 2020.
 • Європейська асоціація лікарів сільських та віддалених практик ЗПСМ (EURIPA). Ця асоціація ще поки не має достатньої популярності в Україні, проте має гарні перспективи, оскільки більша частина нашої країни є сільською місцевістю. Цікавою була форма проведення одного з воркшопів даної асоціації в рамках конференції: учасників було запрошено на сніданок у сільскій місцевості, під час якого було організовано дискусію фахівців.
 • Європейське товариство якості та безпеки у сімейній практиці (EQUIP). Дана асоціація ще мало відома українським фахівцям, проте відкриває надзвичайно цікавий напрямок, який лише зароджується у системі вітчизняної ПМСД на заміну застарілої системи оцінки якості, визначення індикаторів якості роботи сімейного лікаря. Українські колеги матимуть змогу ознайомитися з даним напрямком, оскільки керівник даної асоціації Заліка Клеменц дала згоду на участь у конференції УАСМ в грудні 2019 року в Києві.
 • Рух Васко да Гама молодих лікарів і інтернів (VdgM). Надзвичайно цікавим і перспективним є молодіжний рух сімейних лікарів і інтернів зі стажем роботи до 5 років. Цього року у даному угрупуванні було обрано нового президента Катаржину Кесслер з Польщі, яка має намір взяти участь у конференції УАСМ. При зустрічі з президентом УАСМ Катаржиною було висловлено сподівання, що молоді сімейні лікарі знайдуть свого активного лідера даного руху і почнуть міжнародне співробітництво, що передбачає стажування у амбулаторних практиках різних країн Європи, запрошення у власні практики іноземних колег. Заходи асоціації Васко да Гама пронизані духом молодої енергії, співпраці, взаємодопомоги і позитиву. Деякі секції, підготовлені організаторами Васко де Гама були оригінальними і унікальними. Так, учасники конференції наприкінці робочого дня мали змогу взяти участь у танцювальному воркшопі, що мав в основі, крім навчання найпростішим рухам латино-американських танців, ще навички комунікації, взаємодії з партнером, оскільки кожен учасник мав міняти партнерів по такцю протягом всього воркшопу. Сподіваюся, дана ідея знайде відображення і у проведенні конференцій УАСМ в подальшому.

 

                Засідання правління WONCA Europe. Президентом УАСМ перед міжнародним відділом було поставлене завдання використати участь у заходах WONCA максимально ефективно з метою налагодження контактів і зав’язків з керівниками правління, підрозділів даної організації та іншими європейськими фахівцями для розвитку сімейної медицини нашої країни. Звичайно, участь президента УАСМ у засіданні правління дала можливість для таких контактів на вищому рівні.   Згідно статуту, кожні 5 років WONCA Europe збирає членів правління, представників більше, ніж 40 держав Європи для обрання президента та президента-елект (який заступить на пост президента після закінчення терміну роботи попередника). Протягом наступного року на посаді президента WONCA Europe працюватиме професор Мехмед Унган (Турція). Президент WONCA  мав бесіду з проф. Л.Ф. Матюхою і пообіцяв взяти участь у конференціі в Києві у грудні.

                 Обрання президент-електа було досить гострим. Цього року під час виборів,  в України було 2 голоси: один – голос Президента УАСМ, як представника державної інституції, а другий голос було передано Україні Грузинською Асоціацією Сімейних лікарів. Ми раді вітати на посту президента-елект  професора Шломо Вінкера (Ізраїль): давнього друга і партнера УАСМ, який виграв у виборах з перевагою в 1 голос. Сподіваємося, що саме голоси, якими УАСМ підтримала свого фаворита на виборах, мали вирішальне значення у перемозі професора Вінкера.  Ми чекаємо на приїзд президента-елект у червні 2020 року на конференції УАСМ. Ми сподіваємося на сприяння з боку теперішнього і майбутнього президентів   WONCA у період їх правління.

Після участі у засіданні правління WONCA та спілкування з координаторами асоціацій WONCA, президентом УАСМ було сформовано ряд пропозицій щодо внесення змін у  положення нашої асоціації про національних координаторів відповідних підрозділів WONCA від УАСМ.

 • Всі кандидати, які претендують вести відповідні підрозділи європейських організацій в Україні мають представити правлінню УАСМ програму, причому заслуховуватимуться не менше 2 кандидатів, одного з яких, після виборів, УАСМ делегує як координатора від України до європейського правління. Самовисування національних координаторів не допускається: всіх має делегувати правління УАСМ.
 • Крім національних координаторів , ввести поняття «елект», щоб заступник, якого буде обрано за рік до переобрання координатора, мав змогу увійти у курс справ
 • Кожен представник УАСМ має право бути координаторм не більше, ніж 2 напрямків
 • Кожен представник має знати англійську мову,
 • У національного координатора має бути готовність брати участь у засіданнях правлінь і інших заходів підрозділів WONCA, і розповсюджувати отримані знання в Україні, запрошувати ключових осіб і експертів до України.
 • У національного координатора має бути обов’язкова програма дій на період обрання.
 • Термін роботи наоціонального координатором 2 терміни ( виключення можуть зроблені лише на засіданні правління)

***

Шановні колеги! 
 
Радий повідомити, що на засіданні правління EGPRN у Віго (Іспанія) 16-18 жовтня 2019 було розглянуто  проект УАСМ та Навчально- наукового тренінгового центру сімейноі медицини ФПО УжНУ на грант з АВС курсу молодих науковців в галузі сімейноі медицини, який було подано на розгляд ще 6 місяців тому. 
Нарешті комісією з питань дослідження було прийнято рішення надати грант для подальшої реалізаціі даного проекту! 
Відтепер проект АВС, після успішного пілотування в Украіні під патронатом УАСМ, буде проведено ще в ряді краін Європи!
В нас вже є запрошення на його проведення в Чехії, Угорщині і Чорногоріі. 
 
Однією з статей бюджету на грант було надання грошового приза для реалізаціі найкраше розробленого наукового проекту курсантами АВС в Украіні. 
Сума грану на Фінансування найкращого проекту групи молодих науковців АВС – 500 євро. 
 
Запрошуємо всіх випускників АВС в Украіні до участі у конкурсі за найкраще розроблений проект з бюджетом  500 євро. 
 
Умови подання проекту:
– проект має виключно стосуватися питань сімейноі медицини
– команда науковців має складатися з не менше, ніж 3 осіб
– всі учасники групи мають мати сертифікат про проходження не менш, ніж 2 курсів АВС
– проект має мати чітко розпланований бюджет на суму 500 євро
– фінансування виділяється як на проекти «зі стажем», так і на нові проекти
– має бути  обов‘язкова чітко сформульовано мета наукового дослідження, термін виконання, бюджет і практичний результат для розвитку сімейноі медицини
– форму подання заявки на грант буде надіслано невдовзі
– дедлайн подання заявок на грант – 20 листопада. 
Результати оцінки роботи комісіі експертів ( М. Харріс, Г.Тейлор і П.Колесник) та групу переможців буде оголошено на конференціі УАСМ у грудні 2019р. Пропоную зробити в рамках конференціі невелику молодіжну секцію, де будуть представлені всі проекти  ( та інші роботи молоді) і оголошено переможців та вручено приз.
– по закінченню проекту має бути написано короткий звіт і бажаною є публікація результатів роботи.
 
Бажаю всім успіху!!!
З повагою
Координатор проекту доцент Колесник П.О.
 


***
WONCA President Mehmet Ungan is forced to cancel conferences

Here is interview with Mehmet in the Swedish journal of General Practice https://allmanmedicin.sfam.se/1919/AllmanMedicin/304347/Nr-2-2020/13713917/WONCAs-president-Mehmet-Ungan-tvingas-stalla-in-konferenser

Mehmet Ungan, President of WONCA Europe, with EGPRN Gothenburg in May and Berlin Conference in June moved – is this the world’s downfall?
Covid-19 is changing us, but of course the world is not going down. However, health goes first and all conferences in WONCA Europe’s family are moved.
WONCA has strong IT, good staff and research networks and now there are alternatives to traditional conferences in the form of virtual and digital meetings but also hybrid conferences where we mix. Everything is possible!


When will WONCA Europe’s next conference be?
December 17-19, 2020 in Berlin. It will be time for reflection on the most difficult human crisis since the Second World War. The conference is shrinked down from four to three days. We conduct all already approved workshops of networks and special interest groups. You will be able to edit accepted abstracts. Hopefully, then all primary care heroes will be celebrated. We are first and last in care!

What are you doing as president of WONCA?
I work with core issues together with diligent colleagues in a real teamwork – sometimes too slow – I’m a little hyperactive.
We have lowered social media and web costs through a smart IT system for membership data and future information. We have web-based courses and a webinar in April with colleagues who have had covid-19.
Up until the covid crisis, I traveled to support members to use WONCA as much as they can to promote family medicine!
Since traveling has ceased, I work almost exclusively web-based with the conference and WONCA Europe’s future plan 2019-2022. I give online lectures in Ankara University’s digital system and write a 25-year anniversary book for family medicine. In addition, I have contact with regional WHO so that the “general practice” perspective is not lost in the fight against covid-19.

What is your message to Swedish general practitioners?
That you continue to treat your patients and protect your population during the covid-19 pandemic. You are leaders and role models for the public!
But family physicians should not only be in the front line of the battlefield, but should also be part of the brain trust behind the fight against this invisible enemy. The hospital perspective is not enough. By seriously including the family medicine that lives in the true, vulnerable and unclear reality, we can contribute to sustainable solutions!
“Health Literacy” and “Digital Health” were WHO’s priority for 2020. It has been defined several times over the last decade, but not so much has happened in this area as in the past 30 days (written April 6).
Many countries work with digital solutions of physical examinations. These are important alternatives in family medicine rather than home visits during these times. Even if you do not have the physical meeting that is the essence of a consultation, you minimize the risk for a doctor and patient in a pandemic. It overcomes the overload of care and the accumulation of sick people in hospitals to best serve the population.

What are your experiences from general practitioners in affected countries?
The pandemic has really hit the Mediterranean countries. Many work hard and in difficult conditions where the provision of protective equipment is a problem not least for family doctors and their teams. In many countries, both family physicians and other healthcare professionals die when they try to do their jobs.
Some illnesses affect us more than others and depend on our working conditions. Measures against “violence against health personnel” have been lifted and this is a phenomenon that we expect an increase in.
The measures against the pandemic have been delayed and the public reaction heterogeneous. Population structure and family structures are different as are social traditional contacts with body contact such as kissing, handshaking or hugging. Misuse of protective masks and other protective equipment also plays a role.
Unfortunately, we still have a long way to go to see the light in the tunnel. Even if the pandemic ends, it can lead to a social disaster. But every darkness is followed by a light.
We will again see beautiful sunny days if we use our senses and continue to follow science.

***

Dear Council Members,

Our third EURACT Medical Education Conference 2020 in Budapest, 25 – 26 September 2020, has been successfully announced. Please use your various channels to promote the conference as widely as possible (updated flyer attached).

More information about the program, fees and registration can be found on the EURACT website: https://euract.woncaeurope.org/news/3rd-euract-educational-conference-budapest-25-26-september-2020

Registration for the conference is open now and abstracts can be submitted on https://3rd-euract-educational-conference.exordo.com

Important: Please don’t register for the Budapest conference before Kiev – we will do it together with a registration code created especially for the Council members. A short session will be organized for us to register together.

Council members who will not attend the Council meeting in Kiev will obtain the registration code by email after the meeting.

Best wishes,

Barbara

Dear Colleague, EURACT Council member,

The National Palliative Care Association and the HOSPICE Casa Sperantei Foundation are organizing the 21st on-line Palliative Care Conference with international participation. The theme of this year’s conference is “PALLIATIVE CARE – HUMAN AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT”.

One of the conference workshops is titled “Implementing palliative care in students’ education“, therefore we kindly ask you to help us by providing some information on Palliative Care education in Medical Universities from your country.

We would be grateful if you would answers six questions on the topic, which would take about 5-7 minutes of your time. Please, follow the link and make your contribution https://forms.gle/bb7nb6tJ8LixWnNq5. Thank you in advance for your help and looking forward to receiving you answer by November 19th.

On behalf of the workshop team,

Natalia Zarbailov