Звіт про роботу міжнародного відділу

 

 

 

 

 

ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПАРТАМЕНТУ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УАСМ

 

 

 

 

 

Керівник департаменту: доцент кафедри терапії та сімейної медицини ФПО УжНУ, директор ННТЦ СМДД ФПО УжНУ Колесник Павло Олегович

 Наш курс – євроінтергація?

 • Додипломна освіта
 • Післядипломна підготовка
 • Система безперервного проф. навчання сімейних лікарів
 • Практична робота сімейного лікаря
 • Наукові дослідження у галузі сімейної медицини

Всі ланки потребують докорінних змін за Євростандартами!
Як інтегрувати вітчизняну систему сімейної медицини до Євростандартів?

 

РОЛЬ ДЕПАРТАМЕНТУ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УАСМ

У НАПРЯМКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ СМ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

 • Діяльність відділу міжнародного співробітництва у співпраці з іншими відділами УАСМ, зокрема відділу освіти і молодіжного руху та відділу управління УАСМ
 • Членство у ряді міжнародних асоціацій (WONCA, EURACT, EGPRN, EUROPREV, тощо)
 • Керівник міжнародного відділу УАСМ був обраний також членом правління  європейських організацій викладачів сімейної медицини EURACT  та науковій у галузі сімейної медицини EGPRN. З цього часу проводиться активне розповсюдження філософії даних організації і залучення нових членів до цих організацій.
 • За 2015-2018 рік кількість членів асоціації викладачів EURACT збільшилася до 70 осіб. Членство у даній організації дає змогу викладачам сімейної медицини брати участь у міжнародних семінарах та конференціях за рахунок грантів даної організації. 
 • Проведення конференцій з міжнародною участю: за звітний період проведено 8 конференцій УАСМ, до участі у яких було залучено міжнародних експертів з різних країн Європи і Азії.
 • Пропозиції міжнародного департаменту УАСМ щодо нововведень у МОЗУ
 • Ініціативи міжнародного департаменту УАСМ для підвищення рівня науковців, викладачів, практикуючих лікарів

 

Членство УАСМ у наступних європейських організаціях:

 • WONCA Europe, World
 • EURACT
 • EGPRN
 • Vasco de Gama
 • EuroPrev
 • Euripa

Стажування викладачів, членів EURACT:

 • Курс Леонардо 1: доц.Мелащенко С. (Вінниця), ас Кіча ?, ас. Шушман І.В. (Ужгород)
 • Курс Леонардо 2:проф. Бабінець Л.С., доц. Боровик І.О. (Тернопіль), ас. Шушман І.В. (Ужгород)
 • Курс Блед: ас. Шушман І.В. (Ужгород)
 • Конференції EURACT: доц. Колесник П.О., ас. Катеринчук О. (Полтава), ас. Ватага В. (Київ)

Стажування сімейних лікарів  з України і США

 • Міжнародним департаментом започатковано програму міжнародного співробітництва в рамках обміну медичними кадрами. Таким чином, у 2016 було отримано грант від американської організації “Open World” для жінок-лідерів, які працюють в галузі сімейної медицини і охорони материнства та дитинства.  В рамках кастингу з 14 поданих кандидатур було відібрано 5 лікарів ЗПСМ віком до 30 років, які мали досвід роботи у галузі, для поїздки в США (Вашингтон, Портланд, штат Орегон).
 • У 2017 році було отримано грант від американської організації “Open World” для стажування 5 сімейних лікарів в США (Вашингтон, Портланд, штат Орегон).
 • Міжнародним департаментом в рамках програми міжнародного співробітництва проводиться також обмін кадрами і у зворотньому напрямку: вперше у вересні 2016 р. проходила  частину інтернатури на базі кінік м. Ужгорода і області лікар Лін Говард з м. Корвалліс, штат Орегон США, а у 2017 році у м. Ужгороді проходили стажування 4 студенти медичного інституту  США.

 

WONCA – ВСЕСВІТНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ
World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians.

 • УАСМ – член WONCA
 • Членство у WONCA для України
  • індивідуальне: 60€/рік лікарі, 30 €/рік студенти,
  • організації – 500 /рік
 • Перспектива:
  • Дискаунт для участі у фантастично організованих конференціях СЛ у світі
  • Отримати гранти: нпр., грант Монтег”ю для молодих лікарів,
  • Дискаунти на публікації у Європейських журналах
  • Отримати зв”язки з експертами всього світу!
 • Член правління від України – національний представник від України: президент УАСМ проф. Матюха Л.Ф.
 • Контактна особа: секретар Barbara Toplek
  e-mail:SecretariatEurope@wonca.net
 • Аплікаційна форма: http://equip.woncaeurope.org/membership

 

Участь членів УАСМ у конференціях WONCA

 

 

EGPRN: ЄВРОПЕЙСЬКА АСОЦІАЦІЯ ДОСЛІДНИКІВ ЗПСМ

 • Членство у EGPRN для України:
  • індивідуальне: 100€/3 роки лікарі,
  • організації – 400 €/3 роки
 • Перспектива:
  • Дискаунт для участі у конференціях науковців СЛ у світі
  • Отримати гранти для участі в конференції, стажування науковців
  • Безкоштовні на публікації тез міжнародної конференції
  • Отримати зв”язки з експертами всього світу!
 • Член ради – національний представник від України: доц. Колесник П.О.
 • Контактна особа: секретар Бурак
  hanny.prick@maastrichtuniversity.nl
 • Аплікаційна форма: http://www.egprn.org
 • Сайт асоціації: https://www.egprn.org/

 

Участь у конференціях EGPRN

 

 

EURACT: ЄВРОПЕЙСЬКА АКАДЕМІЯ ВИКЛАДАЧІВ ЗПСМ

 • Членство у WONCA для України: індивідуальне: 10€/рік,

Перспектива:

 • б/к участі у конференціях викладачів у світі
 • б/к публікації тез
 • отримати грант на стажування на курсах ЛЕОНАРДОІ, ІІ, ІІІ, БЛЕД
 • Отримати зв”язки з експертами всього світу!
 • Член правління від України: доц. Колесник П.О.
 • Контактна особа: секретар Barbara Toplek
  e-mail:barbara.toplek@mf.uni-lj.si
 • Сайт асоціації: http://euract.woncaeurope.org/
 • Аплікаційна форма: http://euract.woncaeurope.org/application-membership-euract

 

VASCO DE GAMA

 • Членство: для інтернів і сім. лікарів до 5 років стажу
 • Перспективи:
  • підтримка стажування у будь-якій країні Європи,
  • участі у конференціях, форумах
  • “Being Young, Staying Young Award” – нагорода для старших колег, задіяних у цьому русі
 • http://vdgm.woncaeurope.org
 • Координатор в Україні: Вікторія Ткаченко
  umygp@yandex.ua

 

 

ЄВРОПЕЙСЬКІ СТРАТЕГІЇ НАВЧАННЯ СЛ, ЗАПРОПОНОВАНІ EURACT  ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ (вересень 2018, Бельгія)

Пропозиція відділу міжнародних зв”язків – звернутися до МОЗУ, МОНУ, ректорів вузів України про запровадження змін у освіті СЛ, згідно європейських конвенцій:

 

Додипломне вивчення СМ

 • Збільшення тривалості вивчення сімейної медицини студентами мінімум до 4 тижнів і більше
 • Починати навчання якомога раніше, навіть з перших курсів мед.вузів
 • Навчання проводити виключно (!) на амбулаторних клінічних базах – клініках СМ
 • Викладачі СМ – сімейні лікарі, які мають мати мінімум 5 років стажу роботи на амбулаторному прийомі ЗПСМ
 • Мінімальний перелік тем для обов’язкового проходження курсу СМ було узгоджено Дельфійським процесом голосуванням експертів ЗПСМ

Післядипломне навчання інтернів ЗПСМ

 • Збільшення тривалості інтернатури до 3 років і більше (у ряді країн Європи тривалість інтернатури СЛ подовжено до 4-5 років)
 • Наголошено на виключній необхідності навчання лікарів на амбулаторних базах – у клініках сімейної медицини
 • Основна роль у навчанні інтернів СМ надається висококваліфікованим сімейним лікарям, які мають мінімум 5 років стажу роботи на амбулаторному прийомі ЗПСМ.
 • Основа інтернатури ЗПСМ – індивідуальна (!) робота з пацієнтом під керівництвом ментора-супервайзера.
 • Групова академічна підготовка інтернів передбачена лише у вигляді коротких семінарів з використанням інтерактивних методів навчання.

 

ОБОВ’ЯЗКОВА ТЕМАТИКА ПО СМ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НА ДОДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ (за результатами Дельфійського дослідження серед членів EURACT) 1.Ознайомлення з СМ як з окремою медичною дисципліною. Принципи СМ: орієнтація на громаду, координація   медичної допомоги

 1. Холістичний (узагалнюючий) підхід. Біо-психо-соціальна модель
 2. Менеджмент захворювань на ранніх і недіагностованих стадіях. Невизначеність у клінічній практиці.

4.Комунікаційні навички: з пацієнтом, з родичами, з особливими пацієнтами.

5.Менеджмент поліморбідної патології. Визначення пріоритетів.

 1. Формування клінічного мислення при прийнятті рішення.
 2. Профілактика, пропаганда здорового способу життя, навчання пацієнта
 3. Консультування. Стадії консультування
 4. Спрямованість на пацієнта (індивідуалізований підхід)
 5. Менеджмент хронічної патології.
 6. Родина як ресурс для медичної допомоги, родинний контекст,генограми, життєвий цикл сім»ї

12.Специфічні характеристики надавача меддопомоги у СМ – СЛ: полівіковий принцип, незалежно від статі, профілактичне спрямування, лікувальна і координаційна допомога, НД.

13.Орієнтованість на громаду і її потреби.

 1. Найчастіші синдроми у СМ
 2. Взаємодія СМ і інших рівнів меддопомоги: принцип «воротаря», спрямування до спеціалістів, маршрутизація пацієнта.

 

Хочу стати членом Європейської спільноти СЛ. Що робити? Пропозиція відділу міжнародних зв”язків:

 • Знати англійську мову!
 • Відвідати сайт відповідної асоціації
 • Подати заявку на членство у асоціації
 • Знайти можливість для отримання гранту
 • Взяти участь у європейському форумі
 • Познайомитися з колегами з інших країн
 • Привезти новинки і спробувати їх втілити у своїй практичній діяльності
 • Запросити експертів в Україну

 

Хочу стати викладачем сімейної медицини європейського рівня в Україні. Що робити ? Пропозиція відділу міжнародних зв”язків:

 Переклад і адаптація та публікація в Україні одного з брендових європейських підручників для сімейних лікарів у співавторстві з авторами з Європи!

 • Розробка універсальної всеукраїнської платформи змішаного навчання СМ на додипломному етапі

Хочу стати сімейним лікарем європейського рівня. Але… я не знаю англ. мови. Що робити ? Пропозиція відділу міжнародних зв”язків:

Ініціатива УАСМ – завдання відділу міжнародних зв”язків:

 • 2-3 денні курси ЛЕОНАРДО для викладачів ЗПСМ українською/російською мовою з залученням міжнародних експертів EURACT
 • Підготовка і проведення 2 денних курсів підготовки науковців у галузі ЗПСМ під EGPRN: “АВС”
 • Відвідати міжнародні конференції, ініційовані УАСМ з залученням іноземних експертів з перекладом

 

 

ЗАЛУЧЕННЯ ЕКСПЕРТІВ ДО УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЯХ УАСМ

Джо Бучанан (Президент EURACT,  Великобританія) участь у конференції УАСМ в Києві, м. Ужгороді. Підписано угоду про співпрацю з УАСМ

Проф. Шломо Вінкер (віце-президент Асоціації сімейних лікарів Ізраїлю, член правління WONCA, член правління EGPRN) участь у конференції УАСМ в Києві, підписано угоду про співпрацю з УАСМ

Міхал Шані (президент Асоціації сімейних лікарів Ізраїлю, член EGPRN )

Координатор молодіжного руху сімейних лікарів «Васко де Гама» Софі Сан ( сімейний лікар, Франція)

Член правління EURACT Франческо Кареллі (професор, сімейний лікар, Італія)

Член правління EURACT Деніс Александро Вейо ( сімейний лікар, Португалія)

Інтерн новітньої системи післядипломної підготовки Альгарве Філіпе Карвалейро (сімейний лікар-інтерн Португалія)

Інтерн новітньої системи післядипломної підготовки Альгарве Філіпе Карвалейро (сімейний лікар-інтерн Португалія)

Ігор Шваб (професор Любянського університету, організатор курсу Блед, член WONCA, сімейний лікар, Словенія)

Майкл Харріс (професор сімейної медицини, м. Бас, Великобританія)/ Організатор курсу АВС для молодих науковців – сімейних лікарів в Україні.

Гордон Тейлор (професор медичної статистики, м. Бас, Великобританія)

Ен Байрд медична сестра (Великобитанія)

 

План роботи української асоціації  ЕУРАКТ на 2018-2019 рр:

 • Проведення курсу «Тренінг тренерів» з міжнародною участю щодо впровадження ІСРС в Україні українською мовою для викладачів ЗПСМ (Полтава?, 4-5грудня 2018)
 • Саміт українських членів EURACT під час конференції УАСМ (6 грудня 2018 у м. Київ), щодо можливих змін у програмі і методах підготовки фахівців СМ в Україні, відповідно до європейських рекомендацій
 • Проведення курсу Леонардо 1 в Україні українською мовою для викладачів ЗПСМ (Київ, червень 2019)
 • Курс «Основи консультування у практиці ЗПСМ» для викладачів за участі експертів з Естонії (Ужгород, квітень 2019)
 • Міжнародний Курс С навчання науковців в галузі СМ за участі експертів з Великобританії (жовтень 2019)

Завантажити (DOCX, 21KB)

***

Шановні члени EURACT,
Вітаю Вас та Ваші родини з наступаючими зимніми святами!
 
Прошу всіх перевірити нпявність Ваших прізвищ у списку і приавильність електронної пошти. Будь ласка, повідомте колег про цю розсилку, можливо, у когось не доходить пошта, про це прошу повідомити мене.
 
Доводжу до Вашого відома, що під егідою УАСМ започатковано 3 нових напрямки, які можуть бути цікавими для викладачів СМ:
1. Напрямок з викладання ІСРС. Координатор Вікторія Ткаченко fammed@kmapo.kiev.ua witk@ukr.net
2. Напрямок з розробки нової всеукраїнської програми додипломного вивчення СМ за тематикою, рекомендованою EURACT. Координатор Альбіна Жаркова a.v.zharkova@gmail.com
3. Напрямок з перекладу і адаптації словенського підручника “Сімейна медицина” з можливим співавторством. Координатор Процюк Ольга procuk@hotmail.com
Прошу всіх бажаючих долучатися до створених команд у вказаних напрямках, для чого, зв”язуйтеся з координаторами.
 
Наступне засідання робочих груп з вказаних напрямків планується в Ужгороді 12-13 квітня 2019 р. під час тренінгу “Навчання комунцікації  в практиці СЛ”, який відбудеться за ініціативи і участі естонських колег  EURACT за підтримки УАСМ. Будемо раді максимальному кворуму учасників. Про умови участі буде повідомлено організаторами пізніше.

 

З повагою

Павло Олегович Колесник

***

DearPavlo Kolesnyk Ukrainian Family Doctors Association  

The European General Practice Research Network (EGPRN), 88th Meeting will be held with the theme of “Research on Multimorbidity in Primary Care” between 9-12 May 2019, in Tampere, Finland.

The organizing committee invites individual and groups of researchers to submit abstracts and contribute in the scientific program of the meeting.

As you may know, the EGPRN has a longstanding tradition of organising twice a year, small scale, interactive high quality scientific meetings. Meetings consist of pre-conference workshops (1 day, mostly on ‘skills’) and two days of scientific presentations (thematic and freestanding papers and posters). Research ideas, work in progress and finished studies can be presented before a critical, however constructive, audience. The meetings are highly interactive with 120-135 people attending and offer many opportunities for discussion.

You can see details of the meeting and submit your abstract online athttps://meeting.egprn.org

We would appreciate if you can share theme of the meeting with your colleagues and research groups in your country.

EGPRN Executive Board

***

Dear EUROPREV colleagues,
 
we have really good news about our II European Forum on Prevention and Primary Care :))))
 
There is still more than one month left for our event and we have already received the registration of 258 colleagues. That is, we have a much higher number of subscribers for this year’s edition when comparing with the 2017 edition.
 
We also received a much higher number of abstracts: a total of 86, of which 25 are proposed for oral presentation.
 
With all this success, I also appeal to all of you delegates of EUROPREV… Your presence will be important. We want to make EUROPREV increasingly a space for scientific debate with interest and useful for all our colleagues.
 
I also ask you to continue to spread the event among your colleagues in your countries: 
 
I remember that EUROPREV delegates do not pay registration fees, but I appreciate that those of you who plan to come could fill this Google form: 
 
This is important for logistical reasons.
 
Best regards,
Carlos Martins

 

 

 

 

 

 

 

 

***

УДК 61:378.147

 «АВС» КУРСИ З ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ГАЛУЗІ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ. РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ «А» КУРСУ НАВЧАННЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ В УКРАЇНІ.

Колесник П.О., Харріс М., Матюха Л.Ф., Колесник А.П.

Ужгородський національний університет, ФПО,  Навчально-науковий тренінговий центр СМДД, м. Ужгород (Україна);   Університет Бас, м. Бас (Великобританія); Національна медична академія післядипломної освіти (НМАПО) імені П. Л. Шупика; кафедра сімейної медицини м. Київ (Україна); УжНУ медичний факультет, м. Ужгород (Україна).   

Вступ. У ряді європейських країн, включаючи Україну, не проводять навчання методології наукового дослідження у галузі первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) [1]. Тематика, методологія, напрямки наукових досліджень  в сімейній медицині (СМ) не зрозумілі в Україні. Деякі вітчизняні дослідж

ення у СМ є занадто спеціалізованими у напрямку вузьких дисциплін, ряд досліджень присвячено коморбідним патологіям, з’являються роботи організаційного плану у галузі ПМСД. Однак загально-європейська стратегія постановки і вирішення наукових проблем у галузі СМ є не до кінця зрозумілою в Україні [2].  

Завдяки співпраці партнерів європейської асоціації дослідників у галузі СМ (EGPRN) сімейних лікарів-науковців з Україні та Великобританії вперше в Європі було розроблено пілотний проект для оцінки ефективності тренінгів молодих сімейних лікарів-науковців. Великобританія є країною з давньою історією проведення наукових досліджень в галузі СМ і ПМСД, тому досвід британських експертів є надзвичайно важливим для України, де відбувається становлення СМ як наукової дисципліни.

Мета. В рамках пілотного дослідження апробувати і оцінити модель етапних курсів тренінгу для  навчання молодих сімейних лікарів-науковців.

Завдання. Визначити, наскільки ефективними є тренінги за участі міжнародних експертів для навчання молодих науковців у галузі СМ.  Під час пілотного курсу тренінгів в Україні було зібрано матеріал для EGPRN WONCA щодо доцільності подальшої підтримки проведення подібних курсів у Європі.

Матеріали і методи

Ідея тренінгів. Авторами проекту: членами EGPRN з України і Великобританії: доцентом Колесником П.О. і професором М.Харрісом – було розроблено три етапні 2-денні курси “А,В,С” («азбука»)  навчання молодих науковців СМ в Україні.

Підтримка тренінгу. Організацію і супровід курсів забезпечувала Українська Асоціація Сімейної Медицини (УАСМ). Більшу частину витрат взяла на себе УАСМ. Крім того, кожен учасник сплачував оргвнесок, причому розмір внесків учасників  залежав від їх участі у організації курсу (переклад матеріалів семінару тощо). Дорожні витрати і час тренерів покривалися самими тренерами.

Організація тренінгів. Тренінги проводив міжнародний експерт, досвідчений член EGPRN проф. М.Харріс

Перший етап – курс “А” на тему: “Принципи проведення досліджень у сімейній медицині та способи критичної оцінки досліджень, – проведено у грудні 2017 р. в Києві. Другий етап – курс “В” на тему:“Створення проекту власного  наукового дослідження в  галузі СМ”, –  заплановано у жовтні 2018 р. у м. Одеса. Третій етап – курс “С” на тему: “Оприлюднення результатів власного наукового дослідження в СМ”,заплановано у грудні 2018 р. у Києві. Наприкінці курсу тренінгів всім учасникам буде видано сертифікати європейського зразку під егідою EGPRN WONCA.  

У курсі “А” брало участь 15 молодих науковців – сімейних лікарів з різних областей України, які мали до 5 років наукового стажу.

Анкетування учасників проводилося за допомогою двох валідизованих опитувальників: «Шкали самооцінки» та «Анкети етапності змін». Анкетування учасників проводилося у 3 етапи:  до тренінгу, одразу ж після  тренінгу та через 1 місяць по закінченню тренінгу.

Основна частина.

Учасникам тренінгу було відмічено, що цікавим виявився не лише його зміст, але й методики викладання матеріалу, форми інтерактивної взаємодії з аудиторією, можливість учасників спілкуватися у презентувати матеріал українською, російською і англійською мовами.

Формат тренінгу. Всіма учасниками тренінгу було відмічено неформальність атмосфери. Значну частину тренінгу було побудовано у формі інтерактивної  роботи у малих групах. У тренінгу передбачалася самостійна підготовка кожного з учасників. Слід зазначити, що віталася участь курсантів у перекладі матеріалів курсу та синхронному перекладі лекцій тренера.

План і методики, використані при проведенні тренінгу.

 • Знайомство учасників за принципом «криголаму», вступ.
 • Початкове анкетування учасників.
 • Інтерактивна лекція з елементами дискусії у малих групах: “Поняття і принципи кількісного і якісного дослідження”
 • Практична робота у парах: кожна пара розробляла певне  питання для дослідження у галузі ПМСД.
 • «Круглий стіл»: кожна пара презентувала розроблене питання дослідження аудиторії, коментарі, ініціація дискусії.
 • Інтерактивна лекція:“Введення у медичну статистику”
 • Практична робота у парах: «Розробка когортного дослідження та дослідження «випадок-контроль»в галузі ПМСД.
 • «Круглий стіл»: кожна пара презентувала розроблену модель дослідження аудиторії, коментарі, ініціація дискусії.
 • Презентація 2 слайдів, 5-хвилинна: кожен учасник заздалегідь підготував коротке повідомлення на тему: «Публікація про наукове дослідження у галузі СМ, яке вразило мене.». Презентація, коментарі тренера і учасників, оцінка презентації матеріалу.
 • Резюме, зворотній зв’язок, кінцеве анкетування, видача сертифікатів

При проведенні анкетування учасників за  “Шкалою самооцінки” до і після тренінгу (кожен з 11 пунктів оцінювався учасником за 5-бальною шкалою) проводилася динамічна оцінка їх здатності: виявити клінічну проблему, яку можна дослідити, скласти (визначити) реалістичний бюджет мого дослідницького проекту, сформулювати чітке питання дослідження або гіпотезу для вирішення клінічної проблеми, зробити збалансований та всебічний огляд літератури, зібрати команду, яка допоможе мені провести свої дослідження, навчити іншого проектуванню та впровадженню простого дослідження, ефективно презентувати моє дослідження та його результати, розробити та впровадити стратегію збору даних; розробити план проекту, який дасть змогу відповісти на питання чи гіпотезу мого дослідження, спланувати дизайн дослідження; розробляти найкращу стратегії збору і аналізу даних.

            Як видно з рис. 1,2, середні показники за більшістю питань значно збільшилися після курсу. 

Як видно з рис.3,4 при 3-кратному проведенні анкетування учасників за  «Анкетою етапності змін»:
виявилося зростання самооцінки за наступними показниками: навчити інших, як  розробити і виконати простий дослідницький проект (середнє збільшення 1,53); обрати, розробити та впровадити найкращу стратегію збору даних для наукового дослідження (середнє збільшення 1.33); сформулювати чіткий план дослідження та гіпотезу для вирішення клінічної проблеми (середнє збільшення 0,93). Слід зазначити, що ряд показників був високим і до тренінгу, що могло свідчити про переважну більшість аспірантів та асистентів серед курсантів, які вже були раніше знайомі з принципами ведення наукового дослідження.

Серед коментарів, отриманих під час “зворотнього зв’язку” по закінченні А-курсу, респондентами було зазначено: “Проведення досліджень на рівні первинної медичної допомоги є новим для нашої країни”; “Міжнародний підхід є прикладом планування досліджень у сімейній медицині”;“Інтерактивна методика подання матеріалу тренером-експертом сама по собі є навчанням ”;“Рівень моїх знань англійської мови зріс під час курсу”.

Висновки. В Україні вперше у Європі успішно проведений міжнародний “А” тренінг молодих науковців-сімейних лікарів. Модель проведення міжнародних курсів для молодих дослідників у галузі СМ є ефективною та доцільною. Для молодих науковців з’являється можливість ознайомитись із дослідженнями в області сімейної медицини в Європі. Курси сприяють зміцненню партнерських відносин між двома країнами – членами EGPRN.

Перспективи подальшого розвитку в даному напрямку. За досвідом пілотування в Україні, EGPRN WONCA Europe має підтримати впровадження даної моделі в інших країнах Європи, залучати досвідчених фахівців, надавати гранти для даної форми навчання науковців. Планується проведення “В” і “С” тренінгів  у 2018 р.

Список літератури

 1. Чопей І.В., Колесник П.О., Долгош М.Ю. та ін. Прийоми, що забезпечують високу мотивацію та якість семінарського заняття. – Методичні розробки для викладачів. – Ужгород. – 2010. – 28 с.
 2. Kolesnyk, I.Švab. Development of family medicine in Ukraine.//European Journal of General Practice.-2013.-V.19.- Р.261–265

 

Резюме

«АВС» курси з проведення наукових досліджень у галузі сімейної медицини.
Результати оцінки «А» курсу навчання молодих вчених в Україні.

Колесник П.О., Харріс М., Матюха Л.Ф., Колесник А.П.

УжНУ, ФПО,  ННТЦ СМДД, м. Ужгород (Україна),   Університет Бас, м. Бас (Великобританія), НМАПО імені П. Л. Шупика, кафедра сімейної медицини м. Київ (Україна), УжНУ медичний факультет, м. Ужгород (Україна).   

Мета. В рамках пілотного дослідження апробувати і оцінити модель етапних курсів тренінгу для  навчання молодих сімейних лікарів-науковців.

Матеріали та методи. Анкетування 15 учасників проводилося за допомогою двох валідизованих опитувальників: «Шкали самооцінки» та «Анкети етапності змін».

Результати. В Україні вперше у Європі успішно проведений міжнародний “А” тренінг молодих науковців-сімейних лікарів. Модель проведення міжнародних курсів для молодих дослідників у галузі СМ є ефективною та доцільною. При проведенні анкетування учасників до і після тренінгу  відбулося динамічне зростання основних показників щодо здатності проводити наукове дослідження у галузі сімейної медицини.

Висновки. Модель проведення міжнародних курсів для молодих дослідників у галузі СМ є ефективною та доцільною. Для молодих науковців з’являється можливість ознайомитись із дослідженнями в області сімейної медицини в Європі. За досвідом пілотування в Україні, європейська асоціація має підтримати впровадження даної моделі в інших країнах Європи, залучати досвідчених фахівців, надавати гранти для даної форми навчання науковців.

Ключові слова: тренінг, молоді дослідники, сімейна медицина

 

Summary

“ABC” courses on research in the field of family medicine.

Results of the assessment of “A” course of early career scientists in Ukraine.

Kolesnyk P.O., Harris M., Matyukha L.F., Kolesnyk A.P.

UzhNU, Postgraduate Faculty, ESTCFM, Uzhhorod (Ukraine), University of Bath, Bath (UK), NMAPE named after P. L. Shupik, Department of Family Medicine, Kiev (Ukraine), UzhNU Medical Faculty, Uzhhorod (Ukraine).

The international “A” training of early career scientists family doctors has been successfully conducted in Ukraine for the first time in Europe. According to the results of questionnaires of trainees, the model of international courses for early career scientists in the field of family medicine is effective and appropriate. Evaluation of piloting in Ukraine will stimulate  EGPRN WONCA to support the implementation of this model in other European countries, attract experienced professionals, and to provide grants for this form of training.

Goal. As part of the pilot study to evaluate the model of step-by-step training courses for the early career scientists family doctors.

Materials and methods. The questioning of 15 participants was carried out with the help of two validated questionnaires :”Scale of self-assessment” and “Questionnaire of the stages of change”.
Results. An international “A” training course of early career scientists in the field of family medicine was conducted in Ukraine. It was a first experience of such courses in Europe. The model of international courses of this kind is effective and expedient. During the survey organized before and after the training, there was a dynamic rise in the main indicators related to the ability to conduct scientific research in the field of family medicine.
Conclusions. Early career scientists have got the possibility to get acquainted with the European methodology of conducting research in the field of family medicine. The positive experience of the pilot study conducted in Ukraine can encourage the European General Practitioners Research Network to support such model of training in other European countries, involve experts, and provide grants for this form of scientific training.

Key words: training, early career scientists, family medicine.

 

Резюме

Курсы «ABC» для исследователей в области семейной медицины.

Результаты оценки курса «А» молодых ученых в Украине.

Колесник П.О., Харрис М., Матюха Л.Ф., Колесник А.П.

УжНУ, ННТЦСМДП, Ужгород (Украина), Университет Ванны, Бат (Великобритания), НМАПО им. П.Л. Шупика, кафедра семейной медицины, Киев (Украина), медицинский факультет УжНУ, Ужгород (Украина).

Цель. В рамках пилотного исследования апробировать и оценить модель этапных курсов тренинга для обучения молодых исследователей в области семейной медицины.

Материалы и методы. Анкетирование 15 участников проводилось с помощью двух валидизованих опросников «Шкалы самооценки» и «Анкеты этапности изменений».

Результаты. В Украине впервые в Европе успешно проведен международный “А” тренинг молодых исследователей в области семейной медицины. Модель проведения международных курсов такого рода является эффективной и целесообразной. При проведении анкетирования участников до и после тренинга произошел динамический подъем основных показателей, касающихся умения проводить научное исследование в области семейной медицины.

Выводы. Для молодых ученых  появилась возможность ознакомиться с европейской методикой проведения научных  исследователей в области семейной медицины. Учитывая позитивный опыт пилотного исследования, проведенного в Украине, европейская ассоциация ученых должна поддержать внедрение данной модели тренингов в других странах Европы, привлекать экспертов, предоставлять гранты для данной формы обучения.

Ключевые слова: тренинг, молодые исследователи, семейная медицина.

Відомості про авторів

Колесник Павло Олегович

Доцент кафедри терапії та сімейної медицини факультету післядипломної освіти та довузівської підготовки УжНУ, к.мед.н.

Директор науково-тренінгового консультативно-діагностичного Центру сімейної медицини та долікарської допомоги.

88000, Ужгород, Волошина 17/2

е-mail: dr.kolesnyk@gmail.com

тел.м. 0509779096

тел.р. (0312)650833

 

Майкл Харріс

Професор, д.мед.н.

michaelharris681@btinternet.com

+44 1761 241366

Gore Cottage Old Gore Lane

Emborough Radstock BA3 4SJ   UK

 

Матюха Лариса Федорівна

професор, д.м.н., зав. кафедрою кафедра сімейної медицини

НМАПО им. П.Л. Шупика,

Президент УАСМ

mlarysa@gmail.com

тел.м. +380503443599

 

Колесник Андрій Павлович

Студент ІІІ курсу медичного факультету УжНУ

е-mail: andrew-kol@i.ua

тел.м. +380955812182

88000, Ужгород, Волошина 17/2

 

 

 

Рис. 1 Аналіз результатів анкетування за «Шкалою самооцінки» (п.1-5)

Рис. 2 Аналіз результатів анкетування за «Шкалою самооцінки» (п.6-11)

Рис. 3 Аналіз результатів анкетування за «Анкетою етапності змін» (п.1-6)

Рис. 3 Аналіз результатів анкетування за «Анкетою етапності змін» (п.7-13)

 

***

Dear EURACT members, colleagues and friends,

 The Autumn edition of the EURACT Messenger is here to find the latest information on all of our exciting events and activities including:

EURACT 2nd Education Conference in Leuven, Autumn Council Meeting in Antwerp, 27th Janko Kersnik International EURACT Bled Course, messages from committees, reports of task forces and more.

Завантажити (PDF, 835KB)

***

Шановні колеги!
 

Радий повідомити, що 2 наших колег, членів EURACT з України, отримали гранти для участі у конференції викладачів ЗПСМ в Лювені (Бельгія), яка відбудеться у вересні цього року, це:

Oleksandr Katerenchuk 
Valeria Vataha 
Щиро вітаємо преміантів!
 
Прошу всіх ознайомитися з умовами відбору осіб для гранту, що може буди корисним Вам у майбутньому при отриманні грантів.
 
Бажаю всім успіху у отриманні гранів на курсах Блед і Леонардо у Європі. Сподіваюся, що нам вдасться, за підтримки УАСМ, організувати курс Леонардо 1 українською мовою, у червні 2019, і багато українських членів EURACT матимуть змогу пройти його на Батьківщині.
 
Прошу також всіх учасників міжнародних симпозіумів і курсів надсилати мені коротке резюме з фото після поїздок для розміщення на сайті УАСМ.
Прошу кожного, хто проходить міжнародні курси стажування EURACT надсилати пропозиції, які Ви можливості поширення отриманого досвіду серед колег в Україні, а також брати активну участь у заходах УАСМ по підвищенню кваліфікації викладачів УАСМ.
 
 
З повагою
Павло Колесник

 

Early Bird Deadline – July 1st

Dear colleagues,

Early Bird Registrations for the 2nd EURACT Medical Education Conference 2018 are still open until July 1st. Please note that is the last week to register at the reduced early bird rates. For all information about the registration, please visit this page.

The European Academy of Teachers in Family Medicine/General Practice (EURACT) has over the last 26 years facilitated the development of educators and trainers of Family Medicine in Europe. Family Doctors are now involved in medical education at all levels. This conference is being jointly hosted by the Academic Department of Family Medicine of the Katholieke Universiteit and EURACT in the beautiful medieval city of Leuven. The conference will provide an opportunity for practicing family medicine teachers and researchers to meet and exchange research findings and new ideas in order to continue the development of Family Medicine in Europe.

21-22 September 2018

Leuven, Belgium

 This year the theme will be “Family Medicine Education in the real world: from theory into practice”.

For more details on the program and accommodation arrangements, please visit the website.

 We look forward to welcoming you in Leuven!

 The Organizing Committee


Завантажити (PDF, 237KB)

Завантажити (PDF, 406KB)

WONCA Europe Council Meeting Krakow 2018

Dear colleagues of the WONCA Europe Member Organisations,

We are delighted to invite you to our Annual WONCA Europe Council Meeting that will be held in Krakow on May 24th, from 8.30 – 15.00, before the opening of the 23rd WONCA Europe Conference.

If you wish to confirm your attendance for the meeting, please complete the attached registration form and return it to: SecretariatEurope@Wonca.net

You are also very much welcome to participate in setting the meeting agenda by using the attached agenda template form. Do you have ideas you want to share? Please do!

We look forward to meeting you all in Krakow, for another fruitful conference.

Best wishes,

Anna Stavdal

WONCA Europe President

http://www.woncaeurope.org/content/wonca-europe-council-meeting-krakow-2018 

Завантажити (PDF, 1.02MB)

Завантажити (DOC, 47KB)

 

Завантажити (PPTX, 1.03MB)

 

 

Європейський досвід викладання сімейної медицини – в практичну діяльність профільних кафедр медичних вузів України  Л.С. Бабінець, І.О. Боровик

Завантажити (PDF, 610KB)

 

22 Конференція WONCA EUROPE “Growing in diversity” («Зростаємо різними»)

28 червня – 1 липня 2017 р. у серці Європи , Празі, відбувся черговий визначний для сімейних лікарів Європи і світу захід: 22 Конференція WONCA EUROPE “Growing in diversity” («Зростаємо різними»).

З України брали участь 3 делегатів:  доц. Колесник П.О, д.мед.н. Ткаченко В. і проф.Корж О.М.

Протягом конференції відбулася зустріч керівника міжнародного відділу УАСМ Колесника П.О. з членами правління  WONCA Europe та WONCA World, під час якого біло підтверджено членство Української Асоціації сімейної медицини у WONCA Europe. Керівники правління Європейської комісії Europeзавірили, що в разі пригнічення  розвитку сімейної медицини у країні, Українська Асоціація може розраховувати на допомогу, підтримку і лобіювання інтересів сімейних лікарів на всіх рівнях, зокрема на рівні уряду.

Українські делегати, незважаючи на нечисленний склад , брали активну участь у заходах конференції, зокрема, у очолюванні секційних засідань, модеруваннні воркшоів. Зокрема  вдало організований воркшоп, модераторами якого були П. Колесник (Україна) і Я. Беднар (Чехія),  «Інформаційні технології у ЗПСМ» привернув увагу багатьох учасників з різних країн світу, був численним, лікарі проявили неабияку активність протягом даного заходу.

Крім того було українськими делегатами було  представлено виступи за темами: «Розвиток сімейної медицини в Україні: здобутки і проблеми», а також «Здобутки і проблеми  в науці в галузі ЗПСМ в Україні ». Цікаво відмітити, що серед європейських держав, які представляли інформацію про свої здобутки у сфері наукових розробок у галузі сімейної медицини , Україна виявилася однією з небагатьох, де відмічено потужний розвиток Асоціації СМ, велику кількість підготовлених сімейних лікарів. Далека не кожна держава  Європи може похвалитися визнанням спеціальності «сімейна медицина» на державному рівні і створенням наукових рад за  науковою спеціальністю для захисту кандидатських і докторських дисертацій. Серед очевидних проблем, у порівнянні з іншими державами Європи , було визначено низьку середню тривалість життя нашого населення і найнижчий рівень заробітної плати сімейних лікарів в Україні. Цікаво відмітити, що незважаючи на різний рівень фінансового благополуччя держав Європи, всюди спостерігається відтік медичних кадрів закордон з метою покращення матеріального благополуччя. Українські лікарі не є виключенням з загальної тенденції.

Серед найцікавіших проектів, які були заплановані міжнародним відділом УАСМ  під час спілкування учасників конференції, слід назвати проведення в рамках пілотного дослідження «АВС для починаючих науковців у галузі ЗПСМ», який заплановано стартувати наприкінці листопада поточного року за підтримки експертів європейської асоціації науковців EGPRN. В рамках проекту молоді українські вчені матимуть змогу пройти 3 цикли 2-хденних тренінгів, під час яких навчатимуться методиці проведення досліджень в галузі сімейної медицини за європейськими принципами: зокрема, постановки питання, планування дослідження,  збору і  статобробки даних та  презентації і підготовки даних до публікації. Наприкінці курсу кожен учасник має презентувати власний науковий проект, після чого отримає сертифікат учасника. В разі отримання позитивних результатів пілоту, даний проект планується продовжити у інших країнах Європи та неодноразово повторювати в Україні.

Також викладає зацікавлення новий проект, запропонований фахівцями асоціації дослідників у сімейній медицині EGPRN, який був ініційований ізраїльським партнером УАСМ проф. Ш. Вінкером, щодо інтернет-курсу для навчання науковців. Курс представляє собою 25 коротких відео-матеріалів  та презентаційних лекцій, підготовлених європейськими  експертами. Безкоштовний доступ до лекцій можуть мати члени EGPRN,а також члени Асоціації за умови її асоційованого членства у даній організації, а також інші особи, які не є членами EGPRN і за умови сплати внеску 100 євро.

Продовжує промотувати свою активність  асоціація викладачів ЗПСМ EURAСT, членами якої стає дедалі більша кількість викладачів з України Протягом останніх 1,5 років,  5 наших викладачів отримало гранти для участі у європейських тенінгових курсах навчання LEONARDO. Членами правління EURACT було проведено численну кількість  воркшопів, з використанням інтерактивних методик, стимулювання дискусій, малих груп тощо. Приємно відмітити, що українські викладачі – члени EURACT мали змогу провести  воркшопи та тренінги за європейськими принципами  під час останньої конференції ЗПСМ, ініційованої УАСМ. Також запрошувалися англомовні викладачі з України для отримання грантів на курс підготовки викладачів сімейної медицини ім. Янко Керсніка у м. Блед, який є ініціативою EURACT, і проводиться щороку восени, зокрема у вересні 2017 р. Приємно, що ряду активних українських викладачів вже вдалося отримати гранти на участь у крусах LEONARDO, а восени тренер Ужгородського університету отримала також грант для участі  у курсі ім. Я.  Керсніка у м. Блед (Словенія).

Для тих викладачів, які не матимуть змоги відвідати даний курс у Європі, міжнародним відділом УАСМ планується нова ініціатива: проведення україномовного курсу викладачів LEONARDO з залученням  вітчизняних і європейських експертів EURACT, а також кусу «АВС» для молодих науковців.

Цікавою ініціативою під час конференції у Празі стала секція  «Лабораторія практичних навичок СЛ», під час якої учасники конференції мали змогу пройти цикл  10 2-хвилинних тренінгів зокрема з консультування пацієнта з захворюванням ССС (ЕКГ і ДМАТ), провести і оцінити результати спірографії, лабораторної діагностики (СРП), основ реанімації (дефібриляції та непрямого масажу серця), УЗД тощо. Дана ідея може бути використана при проведенні конференцій сімейних лікарів в Україні, що може підвисити їх зацікавлення та реалізувати практичне навчання – тренінг.  

Надзвичайно активною під час конференції виявилася асоціація молодих сімейних лікарів (зі стажем роботи після інтернатури менше 5 років) Vasco De Gama. Асоціація представляє численні можливості і гранти для молоді. Хочеться побажати молодим лікарям з України зі знанням англійської мови, обов’язково спробувати свої сили у даному русі з нашого фаху.

Хочеться закликати колег, які зацікавлені у власному розвитку  з фаху сімейної медицини, використовувати можливості, які дає нам сьогодні співпраця з Європейьскими асоціаціями, пробувати свої сили, подаючи заявки на гранти щодо участі у заходах підрозділів WONCA, шукати і зміцнювати нові міжнародні зв’язки, ставати членами Європейської спільноти. Відділ Міжнародного співробітництва УАСМ забезпечить Вас необхідною інформацією і готовий надати всіляку підтримку для реалізації Ваших намірів у цьому напрямку!

 

***

     Доцент кафедри сімейної медицини медичного інституту Сумського державного університету Жаркова Альбіна Володимирівна та асистент кафедри загальної практики Одеського  національного медичного університету Чайка Анна Александрівна взяли участь у курсі Leonardo EURACT level 1 для викладачів загальної практики – сімейної медицини, який відбувся 23-25 травня 2019 року (м. Прага, Чехія).

     Учасниками тренінгу були 36 викладачів сімейної медицини з різних країн світу (Чехія, Грузія, Данія, Мальта, Греція, Ізраїль, Турція, Ірландія, Чорногорія, Франція, Україна). Курс проводився англійською мовою досвідченими викладачами-експертами в сфері загальної практики – сімейної медицини, членами правління EURACT: проф. Адам Віндак (Польща), проф. Роар Маагаард (Данія), доктор Дімітріос Каранасіос (Греція). 12 учасників змогли отримати спонсорські місця для участі у курсі, в тому числі 2 представника України.

     Курс складався з 7 модулів, тематика яких була направлена на підвищення теоретичної та практичної складової професійної компетенції викладача сімейної медицини. Тренінг проводився у цікавій інтерактивній формі, з використанням різноманітних технік викладання. Протягом тренінгу 36 учасників були розподілені на 3 маленькі групи по 12 учасників. Учасники груп вирішували поставлені задачі колективно в окремих навчальних кімнатах та представляли план розв’язання завдання на великих паперових аркушах (кожного разу виступаючий представник з маленької групи змінювався, щоб кожен учасник міг проявити свою активність).

     Багато уваги приділили обговоренню характеристик гарного викладача: здоров’я, організованість, комунікативні навички, відкритість по відношенню до аудиторії та колег, вміння почути думку іншого, практичний досвід у спеціальності, сучасність знань, безперервне самовдосконалення за спеціальністю, регулярна участь у тренінгах для викладачів, хист до викладацької роботи тощо.

     Були детально розглянуті методики визначення стилів викладання і навчання, оцінювання знань викладачем, використання рольових ігор у навчанні студентів та інтернів, планування навчального процесу.  

     Так учасники тренінгу у групах критично розбирали декілька відео з рольовою грою (викладач-лікар-інтерн-пацієнт-медичний персонал у повсякденній роботі в клініці), що дало змогу об’єктивно оцінити помилки у поведінці кожного з учасників та зробити персональну переоцінку своєї викладацької діяльності. Робився акцент на важливості використання цього доступного методу у педагогічному процесі. У практичній частині тренінгу учасники розігрували лікаря та проблематичного пацієнта (неприхильний пацієнт з гіпертонією, повідомлення поганих новин лікарем пацієнту та ін.). Рольова гра дійсно дозволяє глибше зрозуміти свої помилки як викладача, а колективне обговорення дає змогу звернути увагу на деталі, які суб’єктивно викладач може не помічати.

     Цікавим було тестування на персональний стиль навчання. Кожен учасник, відповівши на 80 запитань та намалювавши графік, зміг дізнатися про свій персональний стиль навчання. Активісти – люблять, коли мало теорії та багато практики, обмін думками та досвідом з колегами, навчання в рольових групах. Прагматики – завжди перевіряють чи можна використати отримані знання на практиці шляхом лабораторних тестів, групових розборів та зворотного зв’язку з аудиторією. Теоретики – надають перевагу спланованому послідовному вивченню проблеми, полюбляють використовувати в навчальному процесі лекції, розбір складних клінічних випадків, систематичних аналізів тощо. Мислителі (рефлектори) – ефективно навчаються при застосуванні методик, що дозволяють їм спостерігати, обмірковувати та обговорювати (мозкові штурми), таким чином, зробивши помилку, вони краще засвоюють матеріал. Тестування показало, що небагато з присутніх мають гармонічний стиль навчання, але над цим можна і потрібно працювати. Таким чином стало зрозумілим, чому так важливо чергувати різні методики викладання та вдосконалювати свій досвід, щоб підвищити зацікавленість усієї аудиторії у процесі навчання.

     Українські учасники курсу Leonardo EURACT level 1 2019 повернулись додому з новими корисними практичними знаннями та позитивними враженнями, а також із впевненістю щодо необхідності впровадження адаптованого курсу Leonardo EURACT для викладачів сімейної медицини в Україні.