Вузькопрофільне медичне стажування для викладачів «Нові та інноваційні методи навчання в медицині» на базі медичного університету м. Люблін

Сучасність диктує залучення нових методик викладання матеріалу. Задля забезпечення формування професійних компетенцій викладачам закладів післядипломної освіти потрібно постійно оновлювати модель проведення занять. Для цього потрібно ознайомитися з методиками надання медичної інформації, відпрацювання практичних навичок, тощо, що запроваджені в системі спеціалізованої медичної освіти не лише в Україні, а й в інших європейських країнах.

Саме для досягнення цієї мети на базі медичного університету м. Люблін (Польща) з 13 по 31 травня 2019 р. проводилось вузькопрофільне медичне стажування для викладачів «Нові та інноваційні методи навчання в медицині», в якому разом з д. мед. н., доцентом кафедри акушерства, гінекології та перинатології  Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика Вітюк А., від Інституту сімейної медицини прийняла участь к. мед. н., доцент кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Бухановська Т.

Цикл стажування включав як дистанційне навчання, так і заняття на базі медичного університету м. Люблін.

В ході дистанційного циклу отримано інформацію про міжнародні гранти та дослідницькі проекти, правила подання заявок на отримання грантів в міжнародних проектах, принципи роботи програми ERASMUS PLUS та умови участі країн, що не входять до Європейського Союзу, з принципами роботи Національної агенції академічних обмінів (NАWA).

В ході візиту до Польщі, який відбувався з 29 по 31 травня 2019 р., учасники стажування ознайомились з розвитком міжнародної співпраці, яка запроваджена в медичних університетах Польщі, прикладами позитивної практики у сфері прийняття іноземних партнерів.

Враховуючи, що інноваційні та інформаційні технології є майбутнім сучасної освіти лікарів, слухачі в ході стажування ознайомилися з підготовкою лікарів у польській та європейській системі спеціалізованої освіти. При відвідуванні центру симуляційної медицини (м. Люблін), з’ясовано що він створений для навчання лікарів на додипломному та післядипломному рівнях системи спеціалізованої освіти. В цьому центрі застосовується система медичної телеконсультації; медичний переглядач зображень, що дозволяє їх відтворювати в будь-якому місці; симулятор КТ і МРТ; застосовується методика «віртуальний пацієнт» та «стандартний пацієнт» («стандартизований пацієнт») – це спеціально підготовлені актори (або іноді пенсіонери), які імітують симптоми, характерні для даного захворювання. Однак, було наголошено, що віртуальні пацієнти перевершують стандарт з більшою доступністю, повторюваністю, оновлюються швидше, а робота з ними знижує стрес майбутнього лікаря. Учасники мали змогу відпрацювати практичні навички на медичних тренажерах високої вірності, на яких симуляції нагадують як фізіологічні, так і патофізіологічні реакції реальної людини.

При відвідуванні деяких кафедр медичного університету м. Люблін (акушерства та гінекології, хірургії, дитячих хвороб), з’ясовано, що найбільш дієвими є наступні методики викладання: семінарські заняття (seminaries), лекції (lectures), відпрацювання практичних навичок (hands-on training), студентське наукове товариство (students scientific club), факультативні заняття (electives), заняття в групах по 4-5 осіб (small groups), симуляційні заняття (simulations workshops). Члени стажування мали змогу ознайомитися з роботою деяких відділень Університетської клініки медичного університету м. Люблін: відділення неврології, кардіології та відділення інтенсивної терапії.

З’ясовано, що післядипломна підготовка лікарів в Польщі проводиться Центром післядипломного медичного навчання (СМКР), який організовує та впроваджує спеціалізовані курси, координує післядипломну освіту лікарів у Польщі, призначає та відкликає право на проведення спеціалізованої підготовки іншими суб’єктами, включаючи виконання умов проведення тренінгів, координує розробки та оновлює програми спеціалізації, проводить визнання кваліфікацій у процесі післядипломної освіти.

Наприкінці всі учасники, які пройшли тестовий іспит, отримали відповідний сертифікат.