Закінчення освітнього проекту «Вакцинація в практиці сімейного лікаря» в м. Біла Церква

Загальновідомо, що проведення масових програм імунізації є одним із найбільш дієвих інструментів із первинної профілактики інфекційних захворювань. Забезпечення регулярного проведення вакцинації – є ефективним засобом контролю над керованими інфекціями як у національному, так і в глобальному масштабах. Щорічно завдяки імунізації можна попередити мільйони смертей у всьому світі.

Враховуючи низький рівень охоплення населення вакцинацією щодо керованих інфекційних захворювань та стан реформування первинної ланки системи охорони здоров’я України зрозумілим стає необхідність обізнаності саме цієї категорії фахівців, стосовно вакцинації різних верст населення.

Задля забезпечення безперервності післядипломної освіти та в рамках науково-дослідної роботи кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НМАПО імені П.Л. Шупика в березні 2018 р. започатковано проведення освітнього проекту «Вакцинація в практиці сімейного лікаря».

Мета проекту полягає в удосконаленні знань, умінь та навичок лікарів загальної практики – сімейних лікарів та медичних сестер первинної ланки з питань імунізації дорослих та дітей.

З березня по 16 листопада 2018 р. пройшов перший етап проекту. За цей період семінарами-тренінгами охоплено 102 медичних працівника Обухівського, Броварського та Білоцерківського міських та районних центрів первинної медико-санітарної допомоги. В рамках реалізації даного проекту проведено по 4 семінара-тренінга в кожному регіоні. Тренером виступила доцент кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НМАПО імені П.Л. Шупика, к.мед.н., член Української асоціації сімейної медицини Бухановська Т.

Наприкінці всі учасники, які успішно пройшли навчання, отримали відповідні сертифікати.