Відбулося засідання національних представників ради ЕУРАКТ в Антверпені

Шановні члени української частини EURACT!

Доводжу до Вашого відома, що 20-21 вересня 2018 року відбулося засідання національних представників ради ЕУРАКТ в Антверпені.

Українська асоціація викладачів ЕУРАКТ показала за останні 3 роки один з наймасштабніших приростів по кількості нових членів, порівняно з іншими країнами. Це й не дивно, оскільки країнам з низьким ВНП, до яких, на жаль, належить і Україна, ця асоціація надає можливість отримувати гранти для участі у заходах з підготовки і підвищення кваліфікації викладачів міжнародного рівня, таких як курси Леонардо 1,2,3, курс Блед, участь у конференціях даної асоціації.

Номінації і гранти

Ось і цього разу 2 молодих викладачів з України ас. Катеринчук Олександр (Полтава) та Ватага Валерія (Київ) отримали гранти для участі у конференції EURACT та успішно презентували результати власних досліджень у м. Лювен (Бельгія). Ми пишаємося ними і будемо раді підтримати наступних номінантів від країни.

Радий також повідомити, що презентація нашого спільного міжнародного проекту «АВС навчання молодих науковців у галузі СМ» по підготовці молодих науковців з України, який проводиться під егідою УАСМ за участі експертів з Великобританії і стартував у 2017 і триває, була високо оцінена європейськими експертами і отримала нагороду.

Прошу подати звіт про участь у заходах всіх, хто отримував гранти ЕУРАКТ за останні роки!!!

Прохання до всіх номінантів, які пройшли у минулому навчання на курсах чи брали участь у конференціях EURACT, завдяки отриманим грантам, надіслати мені до 1 жовтня 2018 р. коротку інформацію у вигляді таблиці:

ПІП, місце роботи Мейл Назва заходу EURACT, у якій Ви брали участь Місце і дата відвідування курсу Впровадження інновації у клінічну/педагогічну практику, яке Ви зробили після поїздки
         

Прохання до всіх номінантів, які отримуватимуть гранти ЕУРАКТ у майбутньому надавати короткий звіт про участь у заході, який має включати:

 1. Дані про автора і захід, у якому він брав участь
 2. фото репортаж,
 3. опис нових педагогічних методик для викладання, про які Ви почули чи апробували
 4. опис нової інформації, яку отримані під час курсу
 5. рекомендації для викладачів по впровадженню цих інновацій у практику (у до- чи післядипломній освіті, проведенні конференції, у якій формі проводити).
 6. Короткий опис інновації, яку Ви плануєте для впровадженя у клінічну/педагогічну практику після поїздки

Звіт про поїздку має бути коротким  і містити корисні поради для колег, адже кожна Ваша поїздка має хоч трохи вдосконалити підготовку сімейних лікарів у нашій країні.

 

ЗВІТ ПО РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАСІДАННЯ РАДИ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ  EURACT ТА КОНФЕРЕНЦІЇ У ЛЮВЕНІ (БЕЛЬГІЯ).

Робочі групи і комісії EURACT

Засідання передбачає участь національних координаторів у декількох робочих групах, які розробляють стратегії підготовки СЛ у Європі:

 • додипломна підготовка сімейних лікарів
 • післядипломна підготовка сімейних лікарів
 • безперервне медичне навчання сімейних лікарів
 • правління EURACT

Також координатори беруть участь у комісіях

 • гібридне (змішане) навчання СЛ
 • номінації і гранти
 • додипломна підготовка сімейних лікарів

 

Радий повідомити, що окрім участі у робочій групі з безперервного медичного навчання сімейних лікарів, а також комісії з гібридного навчання, президентом EURACT запропонувала мені взяти участь у роботі комісії з номінацій і грантів. Слід відмітити, що у цій робочій групі завжди були представники лише Західної Європи і вперше за 20 років було включено координатора з країни Східної Європи, адже погляд на певні питання в нас, в силу певних обставин може бути різний. Крім того, сподіваюся зрозуміти (а може, вдосконалити) і довести до членів нашої асоціації систему відбору номінантів на гранти.

Новини ЕУРАКТ після засідання ради в Антверпені (20-21 вересня)

 1. Вибори національних представників ради EURACT наступного місяця – я подаю свою кандидатуру на наступні 3 роки і прошу підтримати мене, якщо є інші бажаючі подати свою кандидатуру на координатора, прошу написати мені до кінця місяця для організації виборів.
 2. Перевибори президента ЕURACT наступного року,
 3. Перевибори президента WONCA Europe наступного року (кандидат – Мехмед Унган, нинішній президент Анна Ставдал подає кандидатуру на президента WONCA світу)
 4. Презентація президента ВОНКА Європи Анни Ставдал.
  1. Україна представлена у асоціаціях WONCA Europe: ЕУРАКТ, EGPRN, EUROPREV. 
  2. 40 років декларація про роль ПМСД у Алма Ата – нове засідання, де буде визнано роль СМ у ПМСД.
  3. Особисто розмовляв з нею, пропонувала підтримку УАСМ, якщо у асоціації немає порозуміння з МОЗ (знайома з У. Супрун). Готовність підтримати УАСМ, оскільки наша асоціація – член WONCA, треба вирішити, з чим звертатися до неї і за згодою членів правління УАСМ написати меморандум,

 

ЄВРОПЕЙСЬКІ СТРАТЕГІЇ НАВЧАННЯ СЛ, ЗАПРОПОНОВАНІ EURACT  ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ

Додипломне вивчення СМ

 • Збільшення тривалості вивчення сімейної медицини студентами мінімум до 4 тижнів і більше
 • Починати навчання якомога раніше, навіть з перших курсів мед.вузів
 • Навчання проводити виключно (!) на амбулаторних клінічних базах – клініках СМ
 • Викладачі СМ – сімейні лікарі, які мають мати мінімум 5 років стажу роботи на амбулаторному прийомі ЗПСМ
 • Мінімальний перелік тем для обов’язкового проходження курсу СМ було узгоджено Дельфійським процесом голосуванням експертів ЗПСМ (додається нижче)

 

Післядипломне навчання інтернів ЗПСМ

Збільшення тривалості інтернатури до 3 років і більше (у ряді країн Європи тривалість інтернатури СЛ подовжено до 4-5 років)

Наголошено на виключній необхідності навчання лікарів на амбулаторних базах – у клініках сімейної медицини (основна частина курсу) (передбачено лише мінімум проходження циклів у стаціонарах)

Основна роль у навчанні інтернів СМ надається висококваліфікованим сімейним лікарям, які мають мінімум 5 років стажу роботи на амбулаторному прийомі ЗПСМ. Спеціалісти вузького профілю не займаються з інтернами СМ, ця практика залишилася лише у ряді пострадянських держав!

Основа інтернатури ЗПСМ – індивідуальна (!) робота з пацієнтом під керівництвом ментора-супервайзера. Робота у клініках інтернів сугубо індивідуальна, (а не у групах!) У ряді країн інтерна з 1 року прикріпляють до пацієнта (часто геронтологічного), якого він веде декілька років. На початку інтернатури – спостереження за роботою супервайзера, потім доручення інтерна до процесу ведення пацієнтів з подальшою самостійною роботою під наглядом.

Групова робота інтернів передбачена лише у вигляді коротких семінарів з використанням інтерактивних методів навчання.

Передбачено проходження менторами-супервайзерами періодичної курсової підготовки як педагогічної, так і клінічної, з періодичною атестацією. Є можливість проходження атестації на сайті ЕУРАКТ (appraisal) з отриманням європейського сертифікату.

Модель змішаного (гібридного) навчання дає найкращий результат при навчанні СЛ 

Змішане навчання передбачає поєднання самостійної роботи лікаря з або без використання електронних платформ, медіа-сервісів і традиційної роботи у аудиторії з використанням інтерактивних методик групової роботи.

Позааудиторні методи навчання

Онлайн методи навчання: Moodle, EDUArdo, Canvas, Blackboard , інших онлайн систем нпр Kahoot

 • Стимуляційні відео
 • Віртуальні випадки
 • Сценарії реального життя
 • Демо-ігри
 • Відео-лекції
 • Пошук і розповсюдження матеріалів онлайн

Соціальні групи для комунікації і дискусій під час навчання: блоги, Twitter, Skype

Мобільні технології навчання: You Tube, Web boards

Навчання на робочому місці: впровадження нових знань у робочий процес

Написання звітів про впровадження інновацій: краще освоєння і стимуляція мотивації до впроваджень у практику

Аудиторне інтерактивні методи навчання

Дискусійна робота у малих групах, парах

«мозковий штурм»

Рольові ігри

Лекції з голосуванням тощо

Відео-лекції

Кіно у навчанні

Музика у навчанні

Поезія і живопис у навчанні

Розбір клінічних  випадків

Презентація і розбір особливих клінвипадків (надзвичайні чи непевні випадки)

«Стандартизований пацієнт»

Підготовка і розбір журнальних статей тощо

Тестування, звіти, опитування

Домашні візити

ОБОВ’ЯЗКОВА ТЕМАТИКА ПО СМ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НА ДО ДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ (!!!)

(за результатами Дельфійського дослідження серед членів EURACT, //EJGP, 2011;17;217-220)

 1. Ознайомлення з СМ як з окремою медичною дисципліною. Принципи СМ: орієнтація на громаду, координація   медичної допомоги
 2. Холістичний (узагалнюючий) підхід. Біо-психо-соціальна модель
 3. Менеджмент захворювань на ранніх і недіагностованих стадіях. Невизначеність у клінічній практиці.
 4. Комунікаційні навички: з пацієнтом, з родичами, з особливими пацієнтами.
 5. Менеджмент поліморбідної патології. Визначення пріоритетів.
 6. Формування клінічного мислення при прийнятті рішення.
 7. Профілактика, пропаганда здорового способу життя, навчання пацієнта
 8. Консультування. Стадії консультування
 9. Спрямованість на пацієнта (індивідуалізований підхід)
 10. Менеджмент хронічної патології.
 11. Родина як ресурс для медичної допомоги, родинний контекст,генограми, життєвий цикл сім»ї
 12. Специфічні характеристики надавача меддопомоги у СМ – СЛ: полівіковий принцип, незалежно від статі, профілактичне спрямування, лікувальна і координаційна допомога, НД.
 13. Орієнтованість на громаду і її потреби.
 14. Найчастіші синдроми у СМ
 15. Взаємодія СМ і інших рівнів меддопомоги: принцип «воротаря», спрямування до спеціалістів, маршрутизація пацієнта.

Пропозиція до членів ЕУРАКТ:

Прохання бажаючих подати свою кандидатуру як секретаря-волонтера української асоціації EURACT (бажано зі знанням англ.мови)

Прошу написати мені бажаючих волонтерів для перекладу матеріалів для проведення курсів в Україні (найбільше чекаю пропозицій від викладачів, які отримали гранти ЕУРАКТ)

Прошу розповсюдити дану інформацію на кафедрах

 План роботи української асоціації  ЕУРАКТ на 2018-2019 рр:

 1. Проведення курсу «Тренінг тренерів» з міжнародною участю щодо впровадження ІСРС в Україні українською мовою для викладачів ЗПСМ (Полтава?, 4-5грудня 2018)
  1. Потрібні волонтери для перекладу матеріалів і допомоги у проведенні курсу

 

 1. Зробити саміт українських членів EURACT під час конференції УАСМ (6 грудня 2018 у м. Київ), щодо можливих змін у програмі і методах підготовки фахівців СМ в Україні, відповідно до європейських рекомендацій

 

 1. Проведення курсу Леонардо 1 в Україні українською мовою для викладачів ЗПСМ (Київ, червень 2019)
  1. Потрібні волонтери для перекладу матеріалів
  2. Потрібні волонтери для проведення курсу з попередніх учасників
  3. Прошу тих, хто їх проходив у минулі роки курси Леонардо 1, надіслати мені матеріали для перекладу

 

 1. Курс «Основи консультування у практиці ЗПСМ» для викладачів за участі експертів з Естонії (Ужгород, квітень 2018)

 

 1. Міжнародний Курс С навчання науковців в галузі СМ за участі експертів з Великобританії (жовтень 2019)
 2. Всеукраїнський проект для розробки уніфікованої програми додипломного навчання СМ з використанням методик змішаного (гібридного) навчання за вказаною ЕУРАКТ тематикою (думаю, можна його використовувати і у післядипломній та безперервній освіті теж).
 • Прошу зголоситися тих, хто бажає розробляти програму.
 • думаю, що треба взяти на розробку по одній темі на кожну кафедру,
 • треба обговорити електронну платформу, на якій розміщати матеріали, можливість залучення технічних працівників тощо.
 • Якщо буде створено робочу групу, можна обговорити деталі (дати?).

 Прошу написати мені всіх бажаючих взяти участь у описаних проектах (в першу чергу сподіваюся на активну участь тих осіб, які проходили навчання за грантами ЕУРАКТ)!

https://www.fmh.ch/files/pdf21/Handout-Litin-Presentation-Skills-for-PAs.pdf

Завантажити (DOCX, 166KB)

З повагою

Національний представник ради EURACT

Керівник міжнародного відділу УАСМ                    доцент Колесник Павло Олегович

24.09.2018