Відбувся виїзний цикл ТУ «Сучасні підходи до надання ефективної допомоги при вагітності та народженні дитини»

В умовах несприятливої демографічної ситуації в Україні особливої значущості набувають проблеми забезпечення «здорового старту» в житті людини, збереження життя нових поколінь. Враховуючи, що питання планування сім’ї, ведення фізіологічної вагітності, впровадження сучасних перинатальних технологій, догляд за новонародженою дитиною і дітьми першого року життя входять до кваліфікаційної характеристики лікаря загальної практики-сімейного лікаря, викладачами кафедри сімейної медицини та амбулаторно-профілактичної допомоги НМАПО імені П.Л. Шупика д.мед.н., проф. Сіліною Т.М. та к.мед.н., доц. Бухановською Т.М. проведено виїзний цикл тематичного удосконалення «Сучасні підходи до надання ефективної допомоги при вагітності та народженні дитини» на базі КЗ ОМР «Обухівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги».

Протягом 5-ти днів (з 11 вересня по 15 вересня 2017 р.) проведено ряд лекційних, семінарських та практичних занять, в яких доцентом кафедри Бухановською Т.М. розглянуті питання консультування з питань планування вагітності, основні етапи розвитку дитини на першому році життя та особливості її догляду. Професором кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НМАПО імені П.Л. Шупика Сіліною Т.М. опрацьовані навички з ведення фізіологічної вагітності сімейним лікарем та підготовки вагітної жінки до пологів.

Всі слухачі (лікарі загальної практики – сімейної медицини, лікарі-педіатри та лікарі-терапевти) цикл тематичного удосконалення пройшли успішно.

На фото співробітники кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НМАПО імені П.Л. Шупика: д.мед.н., професор Сіліна Т.М. та к.мед.н., доцент Бухановська Т.М.