Європейський досвід викладання сімейної медицини – в практичну діяльність профільних кафедр медичних вузів України

Л.С. Бабінець, І.О. Боровик

Викладачі кафедри первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики-сімейної медицини ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» професор Лілія Бабінець та доцент Ірина Боровик мали честь бути учасниками тренінгу Leonardo 2 для тренерів сімейної медицини.

Screenshot_22

Проф. Лілія Бабінець (Україна); Роджер Прайс FRCGP, Health Education England, Past-UK EURACT Council member (Велика Британія); професор ЗПСМ Тартуського Університету Естонії Рут Калда; Егле Прайс, Past-President of EURACT (Велика Британія); Ігор Шваб, професор СМ, екс-президент Європейського відділення WONCA, завідувач кафедри СМ медичної школи, Любляна (Словенія); Кетеван Югхелі, викладач СМ медичного факультету Університету Кутаїсі (Грузія); доцент Ірина Боровик (Україна).

Цей курс проводився в рамках проекту програми безперервного розвитку освіти тренерів загальної практики в Європі і був організований консорціумом партнерів Європейської академії викладачів загальної практики EURACT, членами якої і представниками від Української асоціації сімейної медицини є Лілія Бабінець та Ірина Боровик.

Screenshot_19

Курси Leonardo EURACT були запроваджені для того, щоб забезпечувати високу якість кадрів в секторі первинної медико-санітарної допомоги з метою забезпечення безперервної освіти для лікарів загальної практики а також задля гармонізації підготовки GP/FM по всій Європі. Такі освітні завдання вимагають добре підготовлених, високої кваліфікації тренерів, викладачів-практиків.

Screenshot_20

Цей рівень Leonardo EURACT 2 курс був розрахований на компетентних викладачів, які беруть участь в навчанні лікарів загальної практики-сімейної медицини, і сприяв підвищенню кваліфікації викладача до рівня досвідченого тренера. Він спрямований на забезпечення поглибленого розуміння методів сучасного навчання і отримання уявлення про переваги такого спільного європейського підходу.

Тренінг Leonardo EURACT 2 курс відбувся в Естонії, в древньому місті Тарту. Тарту є другим за величиною містом в Естонії, а також найстарішим в країнах Балтії – вперше згадується в 1030 році. Тарту завжди був інтелектуальною столицею Естонії. Тартуський університет був заснований в 1632 році шведським королем Густавом Адольфом. Спочатку він називався Academia Dorpatensis. В даний час Тартуський університет належить до 3% кращих університетів світу.

Screenshot_23

Запропонований курс тривав протягом трьох повних днів і зібрав 32 колег-викладачів сімейної медицини з таких країн, як Норвегія, Швеція, Фінляндія, Грузія, Латвія, Греція, Кріт, Румунія, Мальта, Естонія та Україна.

Тренінг складався з чотирьох модулів, які охоплювали найбільш необхідні педагогічні аспекти в роботі викладача сімейної медицини. Робота була організована в малих групах, що дало змогу кожному учаснику проекту відвідати три з чотирьох запропонованих модулів. Учасникам були запропоновані наступні модулі:

  • Малі групи. Лідерство. Фасилітація.
  • Навчальне консультування.
  • Проблеми в навчанні.
  • Представлення програм.

Першим модулем «Малі групи. Лідерство. Фасилітація» керувала тренер з Великої Британії Егле Прайс, Past-President of EURACT (Велика Британія).

Цей модуль був направлений на демонстрацію концепції малої групи, принципів її функціонування та етапи її динаміки. Також було розкрито розуміння проблем, які можуть виникнути в групах, їх можливі причини та рішення, основні принципи і завдання малого керівництва групи, її завдання і цілі, принципи роботи малих груп, здійснення керівництва ними.

Особливу цікавість викликали питання фасилітації. Фасилітація – це організація процесу колективного розв’язання проблем у групі, який керується фасилітатором (ведучим, головуючим). Це одночасно процес та сукупність навичок, які дозволяють ефективно організовувати обговорення складної проблеми без втрат часу та за короткий термін виконати усі заплановані дії із максимальним залученням учасників процесу. Фасилітація відрізняється від простого управління тим, що вона не має директивного характеру. Якщо при традиційних формах управління суб’єкт змушує учасників групи виконувати власні інструкції та розпорядження, то у випадку з фасилітацією її суб’єкт має поєднувати у собі ознаки керівника, лідера та учасника процесу. В результаті закінчення вивчення модулю курсанти мали можливість набути розуміння принципів фасилітації в малих групах, поділити своїм досвідом, зазначити можливості використання набутих знань та вмінь на практиці.

Не менш цікавим був модуль, що розкривав вирішення проблем тих, хто навчається, який був проведений Роджером Прайсом FRCGP, Health Education England, Past-UK EURACT Council member, (Велика Британія). Цей модуль розглядав проблеми, які можуть виникнути між педагогами та тими, хто навчається, а також те, яким чином вони можуть вирішуватись. Вивчення модулю розкрило найбільш часті перешкоди на шляху навчання, вказало на необхідність точної та адекватної оцінки проблем в навчанні, можливості надання допомоги учням з труднощами. Модуль складався з рольових ігор, які були підготовлені як домашнє завдання. У результаті його вивчення було зроблено висновок про вирішальну роль у вирішенні таких проблем зворотного зв’язку (feedback). Зворотній зв’язок може забезпечити можливості навчання для кожного з нас, ми можемо використовувати реакції інших як дзеркало для спостереження за наслідками нашої поведінки. Зворотній зв’язок допомагає зробити нас більш обізнаними в тому, що ми робимо і як ми робимо, збільшуючи тим самим нашу здатність змінюватись, змінювати свою поведінку, в результаті чого ставати більш ефективними в наших взаємодіях з іншими людьми.

Ігор Шваб, професор сімейної медицини, екс-президент Європейського відділення всесвітньої організації сімейної медицини WONCA, завідувач кафедри сімейної медицини медичної школи, Любляна (Словенія) був керівником модулю «Навчання консультації». Цей модуль розкрив принципи та обмеження консультування у викладанні сімейної медицини, описав і протестував різні методи оцінки консультацій, практичні проблеми, що виникають при організації навчання консультації.

Проблемі створення навчальних планів та програм був присвячений модуль, представлений господинею заходу, професором загальної практики-сімейної медицини Тартуського Університету Естонії Рут Калдою. Цей модуль розкрив можливості втілення результатів навчання з навчальних програм в реальну життєву практику. Рут Калда вдало поєднала навчальну термінологію з навчальним планом, дала зрозуміти яким чином навчальний план може бути застосований безпосередньо в навчанні лікарів загальної практики, навчила можливостям конвертації педагогічного досвіду в підвищення якості результатів навчального процесу.

Під час тренінгу використовувались різноманітні найсучасніші методики навчання, такі як інтерактивний семінар, робота в малих групах, Buzz групи, рольова гра, мозковий штурм, обговорення, зворотній зв’язок, пленарні доповіді, проводилась підготовка навчальних матеріалів та їх обговорення.

Навчання пройшло доволі насичено, цікаво та корисно. Учасники отримали багато нових знань, оволоділи сучасними методиками викладання та навчання, поділились досвідом своїх країн.

Набуті знання та практичні навички будуть використані в навчальному процесі викладання дисципліни «Загальна практика-сімейна медицина», а також у написанні статей навчально-методичного спрямування з метою обміну набутим досвідом.

Робота у малих групах з викладачами сімейної медицини з європейських країн дозволила реально оцінити свої сили, зрозуміти переваги й недоліки нашої вітчизняної системи викладання сімейної медицини, а також намітити шляхи подальшого зростання.

Основний висновок – викладати сімейну медицину повинні тренери і науковці-вихідці з практики первинної ланки надання медичної допомоги із сформованим менталітетом лікаря загальної практики-сімейної медицини. Філософію сімейного лікаря можуть правдиво й ефективно формувати тільки фахівці з досвідом лікаря первинної медичної допомоги.