Круглий стіл «Впровадження сучасних методів діагностики та лікування хворих на запальні захворювання кішківника з метою зниження непрацездатності та інвалідизації хворих шляхом реалізації міждисциплінарного підходу»

14 грудня 2016 року в м. Києві під егідою МОЗ України було проведено круглий стіл «Впровадження сучасних методів діагностики та лікування хворих на запальні захворювання кишківника з метою зниження непрацездатності та інвалідизації хворих шляхом реалізації міждисциплінарного підходу». В роботі круглого столу прийняли участь провідні фахівці в галузі гастроентерології, колопроктології та сімейної медицини, представники громадської організації хворих на запальні захворювання кишківника «Надія на майбутнє».

Метою проведення заходу було привернення уваги медичної громадськості та суспільства в цілому до проблем організації надання первинної та спеціалізованої медичної допомоги хворим на виразковий коліт (ВК) та хворобу Крона (ХК), адекватного їх лікування, попередження, своєчасної діагностики та лікування ускладнень, тощо, що, в значній мірі, визначається злагодженою роботою мультидисциплінарної команди фахівців, перш за все лікарів гастроентерологів, проктологів-хірургів, лікарів загальної практики – сімейної медицини, спеціалістів діагностичних служб, діяльність яких базується на сучасних даних доказової медицини.

Хвороба Крона та виразковий коліт – найбільш поширені форми хронічних запальних захворювань кишківника (ЗЗК). Аналіз даних епідеміологічних досліджень виявляє статистично значиме зростання  показників захворюваності та поширеності ЗЗК в різних регіонах світу. За даними Европейської організації з вивчення ВК та ХК (ЕССО) близько 2,2 млн людей в Європі (5 млн в усьому світі) страждають на ЗЗК. Аналогічна тенденція спостерігається і в Україні. За даними центру медичної статистики МОЗ у 2015 році в Україні зафіксовано 9 023 випадки ВК та 1 073 випадки ХК.

ЗЗК частіше вражають людей молодого працездатного віку, мають хронічний прогресуючий перебіг, через розвиток ускладнень в 20-25% при ВК і майже 75% при ХК призводять до необхідності виконання хірургічних втручань та інвалідизації хворих.  Все це, в свою чергу, зумовлює значні економічні витрати, пов’язані з доглядом, лікуванням та реабілітацією пацієнтів. Запальні захворювання кишківника, на жаль, є невиліковними на теперішній час, але пацієнт може отримувати сучасне лікування, яке спрямоване на пригнічення патологічної запальної реакції та загоєння уражень травного тракту, при якому переважна більшість пацієнтів зберігає працездатність та повноцінне життя в суспільстві.

Участики круглого столу наголошують на необхідності впровадження наступних заходів:

 • Розробити та затвердити державну програму по вдосконаленню допомоги хворим на виразковий коліт та хворобу Крона.
 • Вивчити можливість організації та проведення національного епідеміологічного дослідження, створення національного реєстру хворих на ВК та ХК.
 • Забезпечити мультидисциплінарний підхід в діагностиці та лікуванні хворих на ЗЗК, що передбачено Адаптованими клінічними настановами та Уніфікованим клінічним протоколом. Хворі на ЗЗК з тяжким клінічним перебігом підлягають обов’язковій госпіталізації у гастроентерологічні відділення. Лікування таких хворих повинно здійснюватись за обов’язковою участю гастроентерологів, проктологів, анестезіологів-реаніматологів, фахівців діагностичних служб.
 • Розглянути питання створення координаційного та міжрегіональних мультидисциплінарних центрів з надання допомоги хворим на ЗЗК.
 • Хворі на ускладнені форми ЗЗК підлягають госпіталізації виключно в проктологічні відділення і центри.
 • Хірургічне лікування хворих на ЗЗК має проводитись виключно в спеціалізованих колопроктологічних відділеннях, що мають підготовлених фахівців.
 • У зв’язку з оновленням консенсусних документів ЕССО робочій групі з розробки Адаптованих клінічних настанов та Уніфікованих клінічних протоколів розглянути доцільність внесення змін щодо ведення хворих на ЗЗК у відповідні документи з уточненням критеріїв та алгоритму призначення препаратів біологічної терапії.
 • Розглянути питання забезпечення доступності пацієнтів з ВК та ХК до сучасної високовартісної імунобіологічної терапії, що значно скоротить витрати національного бюджету, в тому числі на подальше лікування та виплату пенсій інвалідам за рахунок «витрат, яких вдалося уникнути».
 • Забезпечити безперервне підвищення кваліфікації фахівців як первинної ланки, так і гастроентерологів та колопроктологів щодо якості надання медичної допомоги хворим на ЗЗК та виконання положень локальних протоколів.
 • Мультидисциплінарній команді із залученням лікарів загальної практики – сімейної медицини, гастроентерологів, проктологів, пацієнтів долучитись до адаптації клінічних настанов та протоколів для первинної медичної допомоги із запальних захворювань кішківника СКС (частих клінічних проблем) на основі топіків Великої Британії.
 • Наладити тісну співпрацю з спільнотами хворих на ЗЗК.
 • Резолюцію круглого столу довести до відома усіх зацікавлених сторін, співпраця яких дасть змогу реалізувати положення даної резолюції.

14.12.2016_ФОТО_3

14.12.2016_ФОТО_2

14.12.2016_ФОТО_1