Тренінг 17-18.03.2016 року «Ефективне консультування з питань вакцинації та напрацювання нормативно-правової бази для первинної ланки»

Хочу подякувати Представництву Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, який разом з Українською асоціацією сімейної медицини за підтримки Міністерства охорони здоров’я України 17.03-18.03.2016 р. з залученням викладачів кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги провели в м. Києві важливий для організаторів і практиків тренінг для головних позаштатних спеціалістів зі спеціальності «загальна практика-сімейна медицина» щодо ефективного консультування з питань вакцинації.

Проводили засідання керівник відділу первинної медичної допомоги Департаменту надання медичної допомоги МОЗ України Уляна Ткаленко та Президент правління УАСМ, головний позаштатний спеціаліст МОЗ з питань сімейної медицини, професор Лариса Матюха. Уляна Ткаленко передала вітання від заступника міністра МОЗ України Віктора Шафранського, підтвердивши курс на реформування системи ОЗ України з пріоритетом первинної медичної допомоги (ПМД) на засадах сімейної медицини, а також важливість проблеми вакцинації у сучасних реаліях значного зниження колективного імунітету, особливо при наявності спалаху в Україні такої інвалідизуючої інфекції як поліомієліт.

Президент правління УАСМ, головний позаштатний спеціаліст МОЗ з питань СМ професор Лариса Матюха і керівник відділу ПМД Департаменту надання медичної допомоги МОЗ України Уляна Ткаленко під час проведення тренінгу; серед учасників четвертий зліва – головний позаштатний спеціаліст з питань СМ Департаменту ОЗ ТОДА Олексій Ткач

Перша частина тренінгу була присвячена підготовці наступного засідання правління УАСМ, яке заплановано на 1 квітня 2016 року за участі заступника міністра МОЗ України Віктора Шафранського. На засіданні буде вирішено низку стратегічних питань подальшого розвитку ПМД в Україні на засадах сімейної медицини і прийнято відповідні рішення. Зокрема планується обговорення проекту Наказу «Про надання паліативної медичної допомоги пацієнтам на первинному рівні» (Олександра Брацюнь, Людмила Андріїшин); дискусія щодо проекту Наказу «Про порядок надання медичної допомоги медсестрами ЗПСМ» (член правління Лариса Головащук, керівник напрямку «Медсестринство»); узгодження переліку лікарських засобів для надання невідкладної медичної допомоги (член УАСМ Наталія Малютіна, професор НМАПО імені П. Л. Шупика, д-р фарм. наук Алла Кабачна); обговорення внесення змін до Примірного табеля оснащення Центру ПМД та його підрозділів (член правління УАСМ, доцент Владислав Одринський); результати моніторингу виконання проекту уніфікованих протоколів з клінічних проблем (CKS) (директор Департаменту стандартизації медичних послуг ДП «Державний експертний центр МОЗ України» Олена Ліщишина, завідувач сектору економічної оцінки медичних технологій Олександр Мігель; члени мультидисциплінарної робочої групи, професори Семен Білецький, Неоніла Чухрієнко, Людмила Пасієшвілі, В’ячеслав Чорнобровий, Людмила Хіміон, Лілія Бабінець, Євгенія Заремба та інші); розгляд необхідності створення Етичної комісії при УАСМ (президент УАСМ Лариса Матюха); результати моніторингу рішення правління щодо внесення змін до навчальної програми викладання СМ додипломної освіти (член правління, керівник наукового напряму УАСМ Лілія Бабінець); обговорення проекту Стратегічної програми роботи УАСМ (член правління, керівник напряму «Менеджмент» УАСМ Костянтин Надутий); обговорення Положення «Про правління УАСМ (член правління, керівник організаційно-економічного  напряму УАСМ Андрій Кисельов).

Під час другої частини тренінгу було розглянуто питання забезпечення ефективного консультування з питань вакцинації, особливо проти вірусу поліомієліту в практиці лікарів загальної практики-сімейних лікарів, а також дільничних педіатрів і терапевтів. Провели тренінг досвідчені тренери Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні під керівництвом медичного експерта ЮНІСЕФ Катерини Булавінової (з актуальними питаннями, що були висвітлені на тренінгу, можна ознайомитися в газеті «Медична Академія»).

Колективне фото учасників тренінгу разом із тренерами ЮНІСЕФ

Зустріч колег-сімейників, науковців і практиків на тренінгу, організованому за сприяння Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, пройшла ефективно – у робочій і водночас дружній атмосфері. Прекрасна організація проекту, високий рівень тренерів під керівництвом медичного експерта ЮНІСЕФ Катерини Булавінової дозволили плідно попрацювати, отримати нові знання і вирішити низку важливих питань подальшого розвитку ПМД.

У колі колег: третя зліва і далі – проф. Лариса Матюха, проф. Тетяна Силіна, проф. Лілія Бабінець, тренер ЮНІСЕФ, доц. Тетяна Бухановська, проф. Алла Кабачна,  керівник відділу ПМД Департаменту надання медичної допомоги МОЗ України Уляна Ткаленко