Перші кроки і досягнення молодих науковців-сімейників ТДМУ імені І.Я. Горбачевського

Перші кроки і досягнення молодих науковців-сімейників ТДМУ імені І.Я. Горбачевського

Мельник Наталія, Бабінець Лілія

Загальна практика-сімейна медицина (ЗПСМ) як медична професія і напрямок науки стала однією з базових у розвинутих країнах Європи та світу, але знаходиться поки що на початкових етапах розвитку в Україні, а наукові дослідження у цій галузі є поодинокими, несистемними, але набувають виняткової актуальності на сьогодні. На кінець 2015 року в Україні було захищено лише 7 дисертацій за шифром «ЗПСМ»: 1 – докторська, 6 – кандидатських; на даний момент виконується 27 дисертацій, з них 3 – докторських, решта – кандидатських. Було захищено 67 магістерських робіт, виконується – 39.

Старт існування і розвитку наукової спеціальності «ЗПСМ» відбувся у травні 2010 р. – розгляд президією ВАК України постанови з пропозицією внести зміни до Переліку спеціальностей, за якими проводяться захисти дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та включити до Переліку нову спеціальність 14.01.38- загальна практика-сімейна медицина. Президія ВАК України затвердила дану постанову, яка була затверджена в Міністерстві юстиції України від 5 травня 2010 р. Тоді ж повноваження спеціалізованих вчених рад НМАПО імені П.Л. Шупика МОЗ України та Луганського ДМУ МОЗ України було розширено за рахунок  права приймати до розгляду та проводити захист дисертаційних робіт за спеціальністю 14.01.38 – загальна практика-сімейна медицина. У 2014 р. створені спецради із ЗПСМ при Ужгородському державному університеті та ДЗ «Запорізька медакадемія післядипломної освіти МОЗ України». Також був затверджений Перелік наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт із даного напряму наукових досліджень.

Зважаючи на важливість розвитку науки у галузі ЗПСМ, при Українській Асоціації сімейної медицини було створено науковий напрямок, який повинен сприяти активації розвитку науки у сімейній медицині, враховуючи фактори підвищення якості і значення досліджень у СМ: 1) здійснення тісного взаємозв’язку результатів дослідження з клінічною практикою (що підвищить статус дисципліни); 2) поліпшення взаємовідносин між дослідниками у сфері СМ та широким науковим суспільством; 3) забезпечення проведення навчальних тренінгів і можливості кар’єрного росту для дослідників у СМ.

Науковці галузі розуміють, що дослідження з СМ мають враховувати 5 важливих принципів:1) ґрунтуватися на базових знаннях (дослідження необхідно проводити з урахуванням обсягу медичної допомоги, яку надає сімейний лікар згідно з міжнародною класифікацією первинної допомоги (International Classification of Primary Care); 2) здійснювати вирішення діагностичних і терапевтичних проблем, що виникають саме на первинних етапах (оцінювати ефективність проведення заходів); 3) проводити впровадження лише найефективніших і практично значимих наукових даних; 4) сприяти поліпшенню системи освіти (поліпшення до-  і  післядипломної підготовки сімейних лікарів); 5) мати політико-економічний контекст (довести економічність і доцільність заходів щодо надання медичної допомоги на первинних етапах.

Науковці нашого рідного університету активно працюють у галузі ЗПСМ, виконуючи запит українського суспільства і системи охорони здоров’я України. Молоді науковці кафедри первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики-сімейної медицини (завідувач кафедри та науковий керівник професор Бабінець Лілія) беруть активну участь у науковому житті України та Європи. Однією з перших дисертацій в Україні, захищених за шифром 14.01.38 – загальна практика-сімейна медицина, стала кандидатська дисертацію Драпак Оксани, здобувача кафедри ПМСД та ЗПСМ, асистента кафедри фармакології ТДМУ імені І.Я. Горбачевського (2013 рік). Протягом трьох останніх років за цим фахом було захищено 13 магістерських робіт, виконується ще 4 магістерських роботи, а також 8 кандидатських. Магістри 2015 року після успішного захисту магістерських робіт продовжують наукову роботу, затвердивши теми кандидатських дисертацій, поступивши до клінічної ординатури до ТДМУ.

ФОТО 1

Магістри кафедри 2015 року зі своїм науковим керівником (зліва направо – Дроняк Юлія, Мельник Наталія, професор Бабінець Лілія, Медвідь Ігор, Назарчук Наталія, Захарчук Уляна

Молоді науковці кафедри прагнуть отримувати знання та набиратись досвіду на конференціях в Україні та поза її межами.

24-25.03.2016 р. на базі Івано-Франківського національного медичного університету відбулась 85-науково-практична конференція студентів та молодих вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині». Здобувачі кафедри ПМСД та ЗПСМ презентували свої дослідження у секції молодих вчених: Мельник Наталіяз доповіддю «Антиоксидантні властивості омега-3 поліненасичених жирних кислот у терапії хронічного панкреатиту у поєднанні з ішемічною хворобою серця» та Захарчук Уляна – з доповіддю «Динаміка змін показників екскреторної та інкреторної функції підшлункової залози у хворих на хронічний панкреатит та супутній цукровий діабет», здобувши та розділивши при цьому 3 місце.

ФОТО 2 ФОТО 3

 

Дисертантки кафедри Захарчук Уляна та Мельник Уляна на конференції в Івано-Франківську та у колі учасників з академіком, професором Середюком Н.М.

14-15 квітня 2016 р. в м. Чернівці на базі ДВНЗ України «Буковинський державний медичний університет» відбулась науково-практична конференція «Метаболічний синдром: мультидисциплінарний підхід» (присвячена 95-й річниці від Дня народження проф. Самсон Олени Іларіонівни). ТДМУ був представлений професором Бабінець Лілією та здобувачем Мельник Наталією із стендовою доповіддю «Efficacy of omega-3 polyuasaturated fatty acids in therapy of comorbidity chronic pancreatitis and stable coronary artery disease» та Захарчук Уляною із стендовою доповіддю «Ефективність  аплікаторів Ляпка у комплексному лікуванні хронічного панкреатиту із супутнім цукровим діабетом».

ФОТО 4 ФОТО 5

Клінічні ординатори і дисертанти кафедри Мельник Наталія і Медвідь Ігор на Конгресі студентів і молодих вчених у Тернополі – учасники, доповідачі, призери

25-27 квітня 2016 р. базі навчально-оздоровчого комплексу «Червона калина» Тернопільського державного медичного університету імені І. Горбачевського відбувся ХХ міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених «Сучасні погляди на актуальні питання теоретичної, експериментальної та практичної медицини». Клінічний ординатор кафедри Медвідь Ігор виступив у секції «внутрішні хвороби» з доповіддю «Роль вегетативних порушень у перебігу гіпертонічної хвороби в умовах коморбідності», здобувши при цьому почесне перше місце. Стендові доповіді клінічного ординатора Мельник Наталії («Якість життя пацієнтів при хронічному панкреатиті в залежності від супутньої стабільної ішемічної хвороби серця») та магістранта кафедри Безкоровайної Тетяни і члена студентського наукового гуртка кафедри Бабінець Анастасії («Прояви дисметаболічних порушень при гіпотиреозі») посіли 2 місце.

12-13 травня 2016 р. силами кафедри ПМСД та ЗПСМ ТДМУ імені І.Я. Горбачевського було організовано Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики, лікування, раціональної фармакотерапії, диспансеризації та реабілітації в практиці сімейного лікаря», де прийняли участь понад 400 учасників і 30 доповідачів з усіх куточків України, а також Молдови. Молоді вчені кафедри взяли активну участь в роботі друкованого Форуму молодих науковців у галузі ЗПСМ у рамках конференції, представивши свої доповіді (надруковані у фаховому видання «Здобутки клінічної та експериментальної медицини»): Захарчук Уляна «Застосування аплікаторів Ляпка у комплексній терапії больового синдрому у хворих на хронічний панкреатит», Медвідь Ігор «Ефективність препарату мебікару в поєднанні з рефлексотерапією при гіпертонічній хворобі з супутнім хронічним панкреатитом», Палихата Мар’яна «Анемія та інші трофологічні розлади при хронічному панкреатиті», Мельник Наталія «Зв’язок показників ліпідного обміну із клінічними параметрами хронічного панкреатиту на тлі стабільної ішемічної хвороби серця», Коцаба Юлія «Ефективність різних схем ДЕНС-терапії у реабілітації хворих на хронічний панкреатит», Галабіцька Ірина «Вплив динамічної електронейростимуляції на показники вітамінного статусу при хронічному панкреатиті», Кицай Катерина «Стан показників калікреїн-кінінової системи хворих на хронічний біліарний панкреатит із супутнім ожирінням».

Приємним моментом конференції був прекрасний виступ магістранти кафедри Палихата Мар’яни із піснею «Три поради», що зайвий раз підтвердило – талановиті люди талановиті в усьому.

ФОТО 6 ФОТО 7

Професор Бабінець Лілія представляє виступ своєї учениці по науці  Палихати Мар’яни  із піснею «Три поради»

19-21 травня 2016 р. клінічний ординатор і дисертант кафедри Захарчук Уляна брала участь у міжнародному конгресі молодих вчених у м. Познань (Польща) з доповіддю «The analysis of exocrine and endocrine pancreatic insufficiency in patients with chronic pancreatitis with concomitant diabetes mellitus».

ФОТО 8 ФОТО 9

Уляна Захарчук на конференції в Познані, Польща

26-27 травня 2016 року в м. Києві відбувся європейський майстер-клас по панкреатології: «Панкреатологія: минуле, теперішнє і майбутнє. Діагностика та лікування». У ньому взяли участь професор Бабінець Лілія та її учні та здобувачі кафедри сімейної медицини Медвідь Ігор, Мельник Наталія, Захарчук Уляна, Дроняк Юлія, які представили свої наукові напрацювання у галузі амбулаторної панкреатології, яка є надзвичайно актуальною у практиці сімейного лікаря, який забезпечує не тільки діагностику та лікування хворих на хронічний панкреатит і коморбідні стани, але й профілактику і комплексну реабілітацію (на фото – молоді науковці кафедри з професорами Бабінець Лілією (Тернопіль, віце-президент УКП), Христич Тамарою (Чернівці, член УКП), Губергріц Наталією (Одеса, президент УКП, член президії ЄКП), членами Українського та Європейського Клубів панкреатологів. Молоді науковці-панкреатологи і сімейники стали членами Українського Клубу панкреатологів.

ФОТО 10

 

11 червня 2016 року у м. Бидгощ (Польща) на міжнародному конгресі молодих вчених (I MEDIC 2016, Bydgoszcz) Захарчук Уляна виступила з усною доповіддю «Interdependence of secretory and endocrine pancreatic insufficiency in patients with chronic pancreatitis with concomitant diabetes mellitus» (наук. керівник – завідувач кафедри, професор Бабінець Лілія) у секції ендокринології та діабетології, здобувши при цьому IІІ місце.

ФОТО 11

З координатором секції Żaneta Acalska та представником жюрі Łukasz Wołowiec- MD, PhD

15 червня 2016 р. у рамках щорічної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» наукова діяльність кафедри була представлена стендовими доповідями молодих науковців: магістра Безкоровайної Тетяни «Вплив препарату армадин на ліпідний спектр крові у комплексному лікуванні хворих на гіпотиреоз», Галабіцької Ірини «Взаємов’язки прооксидантно-антиоксидантного статусу з показниками загального та специфічного протеолізу хворих на хронічний панкреатит», Дроняк Юлії «Оцінка впливу комплексних терапевтичних програм на стан гуморального імунітету при хронічному панкреатиті у коморбідності з аскаридозом», Медведя Ігоря «Адаптогенний ефект мебікару при гіпертонічній хворобі, обтяженій коморбідністю», Мельник Наталії «Ефективність застосування препарату вазонат у комплексному лікуванні хронічного панкреатиту в поєднанні з стабільною ішемічною хворобою серця».

ФОТО 12 ФОТО 13

Молоді науковці кафедри Захарчук Уляна, Мельник Наталія, Медвідь Ігор беруть участь у підсумковій конференції ТДМУ

29 червня 2016 р. відбулось апробаційне засідання науковців кафедр університету, де відбулись апробації дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.38- загальна практика-сімейна медицина Коцаби Юлії на тему «Клініко-патогенетичні особливості та медична реабілітація хворих на хронічний панкреатит у поєднанні з дисбіозом товстої кишки» і Галабіцької Ірини – на тему «Клініко-патогенетичне обґрунтування комплексного лікування та реабілітації хворих на хронічний панкреатит з порушенням вітамінного та прооксидантно-антиоксидантного статусу» – науковий керівник д-р мед. наук, професор Бабінець Лілія. Апробації пройшли успішно, викликавши живу дискусію, що підтвердило актуальність проведених досліджень, а також дали рекомендацію до офіційного захисту.

Хочеться побажати успіху молодим колегам-науковцям не тільки у захисті дисертаційних робіт, але й у подальшій професійній лікарській і науковій діяльності у галузі сімейної медицини.

ФОТО 14 ФОТО 15

Здобувачі кафедри Юлія Коцаба та Ірина Галабіцька на апробації кандидатських дисертацій

Віриться, що молодий дух, активна професійна і громадянська позиція науковців кафедри призведе до продуктивної роботи і досягнення вагомих здобутків у творенні науки у галузі сімейної медицини. Це дозволить поставити розвиток первинної медичної допомоги в Україні на засадах сімейної допомоги на наукову доказову базу, що сприятиме успішності реформи системи охорони здоров’я у нашій державі, убезпечить від помилок, призведе до задоволення потреби населення у якісній ефективній первинній медичній допомозі.

 

Завантажити (PDF, 295KB)